Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę

08-03-2017 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Czyżówek, gm. Iłowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 30 września 2019r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Starosty Żagańskiego nr 14.2017
z dnia  07.03.2017 r.
 
WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Obrębie Czyżówek gm. Iłowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 30 września 2019 r w celu wykonywania na niej działalności rolniczej
Lp.
Działka nr
Powierzchnia w m2
Nr KW
Wykaz użytków z pow. w ha, zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przeznaczonych do wydzierżawienia
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie w planie
 
Sposób zagospodarowania
Minimalny Roczny czynsz dzierżawny
1
Dz nr 1/3 – 1,96 ha
ZG1G/00022690/1
Ł V – 1,96
Działki sąsiadujące ze sobą. Działka ozn nr 341/1 leży bezpośrednio przy drodze publicznej i sąsiaduje poprzez oddzielającą ją rów z działką oznaczoną nr 337/2, a ta z kolei sąsiaduje z działką oznaczoną nr 1/3. Działki nr 1/3 i 337/2  bez dostępu do drogi.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki położone strefie produkcji rolnej
 
707,32 zł
Dz. nr 337/2 – 2,93 ha
ZG1G/00020215/4
RV 0,18
RVI 0,48
Ł 1,15
Ł 1,07
W-ŁIV 0,05
Dz. nr 341/1 – 1,70 ha
ZG1G/00000787/8
ŁIV 1,70
2
Dz. nr 4/2 – 2,70 ha
ZG1G/00000787/8
RIVb 0,48
RV 0,78
RVI 1,43
RVIz 0,01
Działki sąsiadujące z dostępem umożliwiającym dojazd do działek. Tworzą kompleks rolniczy. Z uwagi na fakt występowania zakrzewień na
 działce, działka wymaga uporządkowania i przywrócenia jej funkcji użyteczności rolnej
1 107,70 zł
Dz. nr 4/4 – 2,00 ha pomniejszona o użytek 0,33 ha stanowiącego las
ZG1G/00022690/1
RIVb 0,31
RV 0,08
RVI 1,16
RVIz 0,12
Dz. nr 4/6 – 2,49 ha
ZG1G/00020215/4
RIVb 0,39
RV 0,54
RVI 1,44
RVIz 0,12
Dz. nr 8 – 1,07 ha
ZG1G/00024325/6
RIVb 0,34
RV 0,51
RVI 0,22
Dz. nr 9 – 1,30 ha
ZG1G/00024325/6
RIVb 0,43
RV 0,63
RVI 0,24
3
Dz. nr 20/6 – 0,68 ha
ZG1G/00022690/1
RIVa 0,05
RV 0,04
RVI 0,35
S-RIVa 0,08
S-RVI 0,16
Zlokalizowana w odległości ok 50 m od drogi głównej. Działka przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka zakrzaczona, porośnięta trawą i wyrodzonymi drzewami owocowymi. Wymaga przywrócenia jej funkcji rolnej.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki położone strefie produkcji rolnej
123,74 zł
4
Dz. nr 37/6 – 1,85 ha
ZG1G/00022690/1
ŁIV 1,11
ŁV 0,28
N 0,46
Działki zlokalizowane poza strefą zabudowaną wsi. Przylegają do drogi gminnej. Działki porośnięte trawą i chwastami. Wymagają przywrócenia im użyteczności rolniczej
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki położone na obszarze złóż surowców mineralnych- projektowane tereny do objęcia ochroną indywidualną
561,88 zł
Dz. nr 37/7 – 4,35 ha
ZG1G/00021986/6
ŁIV 2,18
ŁV 1,30
WIŁV 0,06
N 0,81
 1. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. i  zgodnie z Uchwałą Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
 2. Płatność : czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego
 3. Termin zagospodarowania: z dniem podpisania umowy
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia: 08.03.2017 r.
Wykaz zdjęto:             dnia .....................
Wykaz sporządziła:     Anna Kudyba
                                                                                                                                                                                                                                  STAROSTA
                                                           Henryk Janowicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa