Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Rozszerzona bezpłatna pomoc prawna w powiecie!

20-04-2017 | Autor: B.Gałązka | drukuj

Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry

Ilustracja do informacji: Rozszerzona bezpłatna pomoc prawna w powiecie!
Dzięki współpracy Powiatu Żagańskiego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z Zielonej Góry przy punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury prawnika dla osób, które nie kwalifikują się do uzyskania systemowej pomocy w punktach. 
 
Dodatkowe dyżury prawnika będą się odbywały w Iłowej, Szprotawie i Żaganiu.

Harmonogram dyżurów w 2017r.:

MIEJSCE: TERMINY DYŻURÓW:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
ul. Żagańska 15, parter, pok. nr 5
ostatni piątek miesiąca KWIETNIA — tj. dnia 28 kwietnia
ostatni piątek miesiąca LIPCA — tj. dnia 28 lipca
ostatni piątek miesiąca PAŹDZIERNIKA  — tj. dnia 27 października
w godz.: 12:00—13:00
Starostwo Powiatowe w Żaganiu Filia w Szprotawie
ul. Kościuszki 30, pok. nr 1
ostatni piątek miesiąca MAJA — tj. dnia 26 maja
ostatni piątek miesiąca SIERPNIA — tj. dnia 25 sierpnia
ostatni piątek miesiąca LISTOPADA — tj. dnia 24 listopada
w godz.: 13:00—14:00
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39, pok. nr 13
ostatni piątek miesiąca CZERWCA — tj. dnia 30 czerwca
ostatni piątek miesiąca WRZEŚNIA — tj. dnia 29 września
ostatni piątek miesiąca GRUDNIA — tj. dnia 29 grudnia
w godz.: 13:00—14:00
 
Pierwszy dyżur 28 kwietnia 2017 r. w Iłowej!
 

Otwarte spotkanie edukacyjne z prawnikiem dla mieszkańców powiatu

W ramach współpracy Stowarzyszenie CIVIS SUM zorganizuje również otwarte spotkanie edukacyjne z prawnikiem dla mieszkańców powiatu. 
Spotkanie odbędzie się 12 maja 2017r. od godz.: 15:00 w siedzibie Uniwersytetu III Wieku w Szprotawie. Temat spotkania: „Majątek seniora. Rozporządzanie majątkiem za życia czy na wypadek śmierci.” 
Na spotkaniu po omówieniu poszczególnych zagadnień prawnych będzie czas na zadawanie pytań i otwartą dyskusję. Serdecznie zapraszamy!
 

Portal edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM z Zielonej Góry został uruchomiony portal Edukacja Prawna. Portal jest źródłem informacji dla mieszkańców powiatu nt. najczęściej pojawiających się zagadnień prawnych dnia codziennego oraz zawiera informacje o lokalnych punktach nieodpłatnej pomocy. Jego tematyka została opracowana w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia zebrane przez 13 lat prowadzenia punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego . Jego treść jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań z zakresu edukacji prawnej, do których zgodnie z ustawą, zobowiązane są organy administracji publicznej.
Zachęcamy do korzystania z serwisu.
 
 
Od stycznia 2016 r. w powiecie żagańskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1255 z późn. zm.) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
 
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
 • osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • osobom, które nie ukończyły 26 lat;
 • osobom, które ukończyły 65 lat;
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • kobietom w ciąży
Od 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłowej jest prowadzony przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, które zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert. Zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłowej jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żagański na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Punkty
Lokalizacja - adres
Harmonogram przyjęć
na 2017 r.
Punkt nr 1
 
 
 
 
 
 
budynek  Starostwa Powiatowego
w Żaganiu
przy ul. Dworcowej 39
pok. nr 13
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek        12:00 – 16:00
wtorek                 08:00 – 12:00
środa                 12:00 – 16:00
czwartek              12:00 – 16:00
piątek                  09:00 – 13:00
Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:
ostatni piątek miesiąca CZERWCA     — tj. dnia 30 czerwca
ostatni piątek miesiąca WRZEŚNIA    — tj. dnia 29 września
ostatni piątek miesiąca GRUDNIA      — tj. dnia 29 grudnia
w godz.: 13:00—14:00
Punkt nr 2
 
 
 
 
 
budynek Starostwa Powiatowego
Filia w Szprotawie
ul. Kościuszki 30
pok. nr 1
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek        07:30 – 11:30
wtorek                 12:00 – 16:00
środa                  08:00 – 12:00
czwartek              12:00 – 16:00
 piątek                   08:00 – 12:00
Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:
ostatni piątek miesiąca MAJA            — tj. dnia 26 maja
ostatni piątek miesiąca SIERPNIA     — tj. dnia 25 sierpnia
ostatni piątek miesiąca LISTOPADA  — tj. dnia 24 listopada
 w godz.: 13:00—14:00
Punkt nr 3*
 
budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
ul. Żagańska 15,
parter pok. nr 5
 
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek         12:00 – 16:00
wtorek                 12:00 – 16:00
środa                    12:00 – 16:00
czwartek                10:00 – 14:00
 piątek                    08:00 – 12:00
Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:
ostatni piątek miesiąca KWIETNIA       — tj. dnia 28 kwietnia
ostatni piątek miesiąca LIPCA              — tj. dnia 28 lipca
ostatni piątek miesiąca PAŹDZIERNIK — tj. dnia 27 października
w godz.: 12:00—13:00
*Punkt nr 3 jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa