Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Serwis WYBORY2018.PKW.GOV.PL

Ilustracja do informacji: Serwis WYBORY2018.PKW.GOV.PL
Informujemy o serwisie uruchomionym przez Państwową Komisję Wyborczą wybory2018.pkw.gov.pl. W serwisie można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów samorządowych, można zapoznać się z poświęconymi wyborom samorządowym aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, a także z danymi statystycznymi i kalendarzem wyborczym. 
 
Serwis będzie uzupełniany na bieżąco. Dotyczy to m.in. aktualności, ale również informacji na temat obwodów wyborczych, zarejestrowanych komitetów wyborczych czy kandydatów na radnych rady gminy, radnych rady powiatu, radnych sejmiku województwa, radnych rad dzielnic m. st. Warszawy i wreszcie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/081000#geo_stat
 
źródło: pkw.gov.pl
czytaj dalej ›

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w roku 2018 w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Ilustracja do informacji: Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w roku 2018 w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Do konkursu nie została zgłoszona żadna oferta, stąd też na podstawie art.18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konkurs podlega unieważnieniu.
Informacje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podana jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.
 
czytaj dalej ›

Powiatowe Święto Plonów 2018 - Przyjdź koniecznie!

Ilustracja do informacji: Powiatowe Święto Plonów 2018 - Przyjdź koniecznie!
Starosta Żagański Henryk Janowicz oraz Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski zapraszają na Powiatowe Święto Plonów, 1 września 2018r. (sobota), Tomaszowo boisko sportowe. W programie m.in.:
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy na Powiatowy Dzień Sportu i Zdrowia

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Powiatowy Dzień Sportu i Zdrowia
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu plenerowym - Powiatowym Dniu Sportu i Zdrowia, który odbędzie się 19 sierpnia br. na boisku w Bożnowie. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 13:00. Podczas imprezy m.in.: turniej młodzieży w piłce nożnej oraz mecz główny: drużyna Powiatu Żagańskiego vs. drużyna Beskid Bożnów, kapitanowie drużyn: Starosta Żagański Henryk Janowicz oraz Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski. W trakcie imprezy bezpłatnie zbadasz poziom cukru, cholesterolu, ciśnienie oraz sprawdzisz wagę ciała. Dodatkowe atrakcje: występ zespołu Złote Łany, dla dzieci malowanie twarzy, dmuchańce, wata cukrowa, lody, a dla pokrzepienia grill oraz pierogi. Wydarzenie zakończy zabawa taneczna z DJ.
Patronat nad imprezą: Starosta Żagański Henryk Janowicz, Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski, Sołtys i Rada Sołecka wsi Bożnów, klub sportowy Beskid Bożnów.
 
czytaj dalej ›

Publikacje podsumowujące projekt „Klucz do przyszłości” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej

Ilustracja do informacji: Publikacje podsumowujące projekt „Klucz do przyszłości” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
Publikacja podsumowująca projekt „Klucz do przyszłości” o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036674  w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz prezentacja przygotowana przez Uczniów TI.
 
czytaj dalej ›

Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdów

Ilustracja do informacji: Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdów
Starostwo Powiatowe w Żaganiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na demontaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Żagańskiego, nabytych w drodze orzeczeń sądowych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).
czytaj dalej ›

Komunikat w sprawie wycieku substancji na terenie zakładu w Wiechlicach

Ilustracja do informacji: Komunikat w sprawie wycieku substancji na terenie zakładu w Wiechlicach
W związku z otrzymanym zawiadomieniem o wycieku substancji z pojemnika na terenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Wiechlicach w dniu 30 lipca br. Starostwo Powiatowe przeprowadziło niezwłocznie wizję terenową.
czytaj dalej ›

II Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w Street Workout

Ilustracja do informacji: II Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w Street Workout
Planowane na miesiąc czerwiec br. II Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w Street Workout odbędą się 29 września 2018r. Miejsce zawodów - Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Więcej informacji wkrótce.
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego” w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747)
Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania  131.200 zł.
Termin składania ofert mija 4 sierpnia 2018 r.
 
 
czytaj dalej ›

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim

Ilustracja do informacji: Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim
Z wielką przyjemnością informujemy, że 24 lipca nasze Liceum Ogólnokształcące w Szprotawie i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zawarły porozumienie o współpracy. 
Umowę podpisały pani prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ i pani Dorota Grzeszczak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych w Szprotawie.
To wielka szansa dla naszej młodzieży! Umowa obejmuje objęcie patronatem uczniów z fakultetu humanistyczno – prawniczego na zasadzie „Klasy Patronackiej”.
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 29
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa