Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

03-09-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

2 września br., w Starostwie Powiatowym w Żaganiu miało miejsce podpisanie umowy z przedstawicielami Partnera Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.

 
 

Projekt  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”, numer porozumienia RPLB.08.04.01-08-0003/16-00, w ramach Osi Priorytetowej XVIII – Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego –projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.

Głównym założeniem niniejszego partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, którego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. Realizacja projektu trwa od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r. 

W ramach podpisanej umowy, Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa odpowiedzialna będzie za realizację następujących zadań skierowanych do uczniów i nauczycieli ze szkół kształcących zawodowo z terenu Powiatu Żagańskiego tj. Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie :

 1. Organizacja i przeprowadzenie zajęć, w tym specjalistycznych kursów oraz kół naukowych dla uczniów szkół zawodowych podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy zgodnie z harmonogramem projektu od 2019 do maja 2022 r.

 2. Organizacja i realizacja kursów kwalifikacyjnych, szkoleń doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studiów podyplomowych, itp. dla nauczycieli kształcących zawodowo zgodnie z harmonogramem projektu od 2019r do maja 2022r.

 3. Przeprowadzanie działań związanych z doradztwem zawodowym w tym: badania IPD dla uczniów, monitoring i ewaluacja zadań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w projekcie, przeprowadzanie badania za pomocą platformy dotyczącego: umiejętności przedsiębiorczych u uczniów, profesjonalnej rekrutacji, trening kreatywności i innowacyjności. Bieżąca obsługa platformy przez zespół konsultantów zgodnie z harmonogramem projektu od 2019 do maja 2022r.

 

 

 

 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa