Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

03-02-2017 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gryżyce w Gminie Żagań. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr działki 32/2 o pow. 0,16 ha.
 
 1. Obręb Gryżyce gmina Żagań nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr działki 32/2 o pow. 0,16 ha oddawana w dzierżawę na cele rolne. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku. W przypadku przeprowadzenia przetargu na przedmiotową nieruchomość przez właściciela, dzierżawa zostanie rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. 
 2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie produkcji rolnej – grunty rolne i łąki oraz w strefie rekreacyjno-turystycznej.
 3. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. i  zgodnie z Zarządzeniem nr 82/09 Wójta Gminy w Żaganiu z dnia 32 grudnia 2009 r. i Uchwały Nr XX/139/16 Wójta Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016 r. 
 4. Czynsz dzierżawny roczny wynosić będzie 35,20zł.
 5. Płatność : czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego
KW –  ZG1G/00052848/3
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia: 03.02.2017 r.
Wykaz zdjęto: dnia .....................
Wykaz sporządziła: ANNA KUDYBA
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›
 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa