Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Do właścicieli zabytków - Informacja o pozwoleniach na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków

03-02-2017 | Autor: I.Karolewska | drukuj
Ilustracja do informacji: Do właścicieli zabytków - Informacja o pozwoleniach na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków
W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2017r. ustawy z dnia 16.12.2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, a także stanowiskiem Generalnego Konserwatora Zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że przepisy ww. ustawy nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku polegającej na usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni. 
 
W odniesieniu natomiast do drzew i krzewów położonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art.36 ust.1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni stanowiącej element historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru. 
 
Jednocześnie ponownie zachęcamy właścicieli i użytkowników zabytków do składania wniosków o wydanie znaków „zabytek chroniony prawem”. Więcej informacji w wiadomości archiwalnej z 28 września 2016r.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›
 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa