Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Powiatu Żagańskiego

05-02-2018 | Autor: H.Świątek | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XXXI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego:
  1. Nr XXIX.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku,
  2. Nr XXX.2017 z dnia 28 grudnia 2017roku.
 4. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 5. Realizacja zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Żaganiu w 2017 roku.
 6. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie żagańskim w roku 2017.
 7. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie żagańskim w roku 2017.
 8. Stan bezrobocia w powiecie żagańskim i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu w 2017 roku.
 9. Sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Żagańskiego za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu,
  2. powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2018 – 2010,
  3. ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
  4. zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie (dot. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
  5. zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie (dot. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego),
  6. zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie (dot. likwidacji Liceum Profilowane),
  7. zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu (dot. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży),
  8. zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu (dot. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
  9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu,
  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Andersa w Żaganiu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Andersa w Żaganiu,
  11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen Władysława Andersa w Żaganiu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen Władysława Andersa w Żaganiu,
  12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
  13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
  14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,
  15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,
  16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie,
  17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie,
  18. delegowania dwóch radnych Powiatu Żagańskiego do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  19. zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Informacje i oświadczenia.
 14. Wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
                                                                                   /-/ Mirosław Gąsik
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa