Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Bezpłatne szkolenia dla osób 50+

06-02-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Bezpłatne szkolenia dla osób 50+
Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Z pracą jest lepiej” w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy
Działania 6.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
 
 
Wsparciem w projekcie zostanie objętych 72osób (min. 44 kobiet) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, tj. 100% os. biernych zawodowo:
 • po 50 r. życia,
 • z niskimi kwalifikacjami,
 • z obszaru woj. lubuskiego (tj. osób fizycznych zamieszkujących dany obszar w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE OBEJMUJĄCE:
 
 • Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub dostosowanie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
 • Staże zawodowe
 • Warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
PONADTO, OFERUJEMY:
 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering podczas szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • certyfikat  potwierdzający nabycie kwalifikacji
Zapraszamy do udziału w projekcie!
KONTAKT
„Z pracą jest lepiej”
e-mail: praca~.~lepiej~@~puls~-~szkolenia~.~pl
T: 508 391 039
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa