Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Szerszy dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego dla Mieszkańców Powiatu Żagańskiego

27-02-2018 | Autor: B.Gałązka | drukuj
Ilustracja do informacji: Szerszy dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego dla Mieszkańców Powiatu Żagańskiego
Dzięki kontynuacji współpracy Powiatu Żagańskiego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z Zielonej Góry mieszkańcy powiatu, którzy nie kwalifikują się do uzyskania porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również otrzymać bezpłatną poradę. 
 
DODATKOWY DYŻUR PRAWNIKA W ŻAGANIU 
w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pok. Nr 13
w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz.: 14:00 - 15:00
 
Najbliższy dyżur już 2 marca 2018 r. 
 
 
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z PRAWNIKIEM
 
W ramach współpracy Stowarzyszenie CIVIS SUM zorganizuje również kolejne już spotkanie z prawnikiem dla mieszkańców powiatu, podczas którego będą poruszane najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne dnia codziennego.
Prawnik w sposób jasny i zrozumiały, bez zbędnej prawniczej terminologii omówi poszczególne zagadnienia. Na spotkaniu będzie również możliwość zadawania pytań i dyskusji.
 
PORTAL EDUKACJA-PRAWNA.INFO.PL/POWIAT-ZAGANSKI
 
Zachęcamy również do korzystania z lokalnego portalu edukacji prawnej edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski.
Portal jest źródłem informacji dla mieszkańców powiatu nt. najczęściej pojawiających się zagadnień prawnych dnia codziennego oraz zawiera informacje o lokalnych punktach nieodpłatnej pomocy. W
W II kwartale 2018 na portalu zostanie również umieszczona baza informacji o miejscach pomocy i wsparcia organizowanych na terenie powiatu żagańskiego przez lokalne instytucje i organizacje
 
Tematyka portalu została opracowana w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia zebrane przez niemal 14 lat świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
 
Zachęcamy do korzystania z serwisu
edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski
 
Od stycznia 2016 r. w powiecie żagańskim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r , poz. 2030) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
 
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
 • osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • osobom, które nie ukończyły 26 lat;
 • osobom, które ukończyły 65 lat;
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • kobietom w ciąży
Już drugi rok punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłowej jest prowadzony przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, które zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert. Zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłowej jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żagański na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 
Gdzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
 
Punkty
Lokalizacja - adres
Harmonogram przyjęć na 2017 r.
Punkt nr 1
 
budynek Starostwa Powiatowego
w Żaganiu
przy ul. Dworcowej 39
pok. nr 13
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
 12:00 – 16:00
 08:00 – 12:00
 12:00 – 16:00
 12:00 – 16:00
 09:00 – 13:00
Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:
każdy pierwszy piątek miesiąca w godz.: 14:00—15:00
 
daty dyżurów:
2 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia 
Punkt nr 2
 
budynek Starostwa Powiatowego
Filia w Szprotawie
ul. Kościuszki 30
pok. nr 1
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
 piątek 
 07:30 – 11:30
 12:00 – 16:00
 08:00 – 12:00
 12:00 – 16:00
 08:00 – 12:00
Punkt nr 3*
 
budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
ul. Żagańska 15,
parter pok. nr 5
 
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
 poniedziałek 
 wtorek 
środa 
czwartek 
 12:00 – 16:00
 12:00 – 16:00
 12:00 – 16:00
 10:00 – 14:00
- z zastrzeżeniem:
w każdy ostatni czwartek miesiąca dyżur w godz.:9:30-14:00
 piątek   08:00 – 12:00
 
*Punkt nr 3 jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa