Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Bezpieczne wakacje!

05-06-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Bezpieczne wakacje!
W dniu 04.06.2018 r. Starosta Żagański Pan Henryk Janowicz zwołał posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Powiatu Żagańskiego.
 
Posiedzenie Komisji dotyczyło:
 1. przygotowania powiatowych służb do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku w 2018r.,
 2. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestępczości w 2018r.,
 3. współpracy instytucji i służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
Informacji na w/w tematy udzielili:
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • Komendant Powiatowy Policji,
 • Komendant Powiatowy PSP,
 • Dyrektor PCPR.
Zadania realizowane przez powiatowe służby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku, polegać będą m.in. na prowadzeniu kontroli obiektów przeznaczonych do wypoczynku oraz działań prozdrowotnych dotyczących profilaktyki tytoniowej, wpływu zażywania środków psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki, itp.), a także zasad zdrowego odżywiania.
 W kwestii  bezpieczeństwa na drogach oraz przestępczości przedstawiono iż wskaźnik wykroczeń i zdarzeń drogowych w porównaniu do lat wcześniejszych jest malejący.
 Kolejny punkt posiedzenia związany był z możliwościami udzielenia pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 
Starosta podsumowując spotkanie zwrócił  szczególną uwagę na duży problem z brakiem przydatności wody  do spożycia  przez mieszkańców Powiatu (wystąpienie bakterii grupy coli).
 
Na zakończenie spotkania Starosta podziękował wszystkim służbom za udział w posiedzeniu.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa