Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” - informacja na stronie partnera projektu

15-06-2018 | Autor: UM Iłowa | drukuj
Ilustracja do informacji: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” - informacja na stronie partnera projektu
W maju 2018 rozpoczęła się realizacja projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”. 
W ramach tego zadania planuje się wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia. Planowane są roboty budowlane w zakresie infrastruktury oświatowej i doposażenie pracowni dydaktycznych.
Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej zakłada m.in. zmianę układu funkcjonalnego poprzez przeprojektowanie ścian działowych pomieszczeń, dobudowę sal dydaktycznych, pracowni oraz klatki schodowej. Budynek powiększony zostanie o 6 sal dydaktycznych w tym pracowanie: matematyczna, informatyczna –TIK i przyrodnicza.
 
 
Założono również modernizację istniejących sal lekcyjnych. Dzięki realizacji inwestycji infrastruktura edukacyjna będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji prac budowlanych zaplanowano również termomodernizację budynku. Przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego podwyższenie jakości prowadzonych zajęć, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych. Planuje się dostawę wyposażenia pracowni: – matematycznej, – przyrodniczej, – informatycznej (TIK). Kwota dofinansowania unijnego wynosi 2,34 mln zł.
 
Partnerami w zakresie realizacji projektu są Gmina Żary o statusie miejskim, Powiat Żagański oraz Nadleśnictwo Żagań.
 
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa