Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Regulamin Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

04-07-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Regulamin Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Regulamin Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, Powiatowego  Święta Plonów,  Tomaszowo 1 września 2018 r.
Cel konkursu :
 1. Kultywowanie i popularyzacja ludowej tradycji obrzędu dożynkowego oraz tradycji wykonywania  wieńców dożynkowych.
 2. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.
 3. Promocja sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego.
Organizatorzy konkursu:
 1. Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
 2. Urząd Gminy w Żaganiu.
 
Zasady uczestnictwa
 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Zapraszamy do udziału m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie i osoby prywatne z Powiatu Żagańskiego.
Kryteria oceny:
 
A. Kategoria wieńce tradycyjne
 1. Podstawowe materiały w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, ziarno, kwiaty, owoce, warzywa itp.).
 2. Wygląd zewnętrzny:
 • Kształt – forma korony.
 • Materiał-dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła i kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna.
 • Kompozycja-dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony.
3. Wieńce powinny być zgodne z wymiarami: wysokość do 180 cm, szerokość
w podstawie w obwodzie na całej wysokości wieńca do 150 cm.
 
B. Kategoria wieńce inne niż tradycyjne
 1. Podstawowe materiały w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, ziarno, kwiaty, owoce, warzywa itp.).
 2. Wygląd zewnętrzny:
 • Kształt –dowolny kształt.
 • Materiał-dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym    zboża, zioła i kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do  konstrukcji można użyć metalu lub drewna.
 • Kompozycja-dowolna, dopuszcza się wprowadzenie elementów ruchomych.
       3.Wieńce powinny być zgodne z wymiarami: wysokość do 180 cm, szerokość w podstawie w obwodzie na całej wysokości wieńca do 150 cm.
 
 Przebieg konkursu:
 1. Wieńce biorące udział w konkursie  powinny zostać przywiezione do szkoływ Tomaszowie w dniu 31 sierpnia 2018r.w godz.11.00-13.00.  Osobą odpowiedzialną za przyjęcia wieńców ze strony Organizatorów jest pani Mariola Niewrzędowska – tel.  505352477.
 2. Do zgłoszonych wieńców należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu.
 3. Wieńce zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w dniu 31 sierpnia 2018r. od godz.13.30
 4. Przy ocenie będą brane pod uwagę:
 • Pomysł i aranżacja
 • Sposób wykonania wieńca
 • Wartości artystyczne i estetyka wieńca
 • Sposób  prezentacji i ogólny wyraz artystyczny
       5. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w trakcie Powiatowego Święta Plonów 1 września 2018r.  w Tomaszowie.
       6. Wieńce, które zajmą I miejsce w poszczególnych kategoriach konkursu powiatowego, zostaną zgloszone do konkursu na najpiękniejszy                  wieniec dożynkowy XX Lubuskiego Święta Plonów, które odbędzie się  w Babimoście 9 września 2018r.
       7. Wieńce przywożone są na miejsce oceny konkursu powiatowego na koszt własny  Wykonawcy.
       8. Starosta Żagański  nie ponosi kosztów transportu zwycięskich wieńców na XX Lubuskie Święto Plonów.
Ocena i nagrody
 1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku
 2. Z oceny sporządza się protokół zawierający informacje o:
 • a. składzie Komisji Konkursowej
 • b. przyznanych nagrodach
 • c. fundatorach nagród
       3. Przyznane zostaną następujące nagrody:
 
Nagroda  Starosty Żagańskiego:
W kategorii wieńca tradycyjnego
 • I nagroda pieniężna w wysokości 1200 złotych i nominacja do konkursu wojewódzkiego
 • II nagroda pieniężna w wysokości 800 złotych
 • III nagroda pieniężna w wysokości 600 złotych
W kategorii wieńca innego niż tradycyjny
 • I nagroda pieniężna w wysokości 1200 złotych i nominacja do konkursu wojewódzkiego
 • lI nagroda pieniężna w wysokości 800 złotych
 • III nagroda pieniężna w wysokości 600 złotych
Nagroda Wójta Gminy Żagań:
 • I nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych
Komisja może przyznać wyróżnienia
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące.
 2. Wieńce biorące udział w konkursie zostaną zwrócone twórcom, którzy odbierają je po zakończeniu uroczystości dożynkowych lub za ich zgodą będą przekazane reprezentantom władz, instytucji i fundatorom nagród.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa