Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdów

02-08-2018 | Autor: M.Głowacz | drukuj
Ilustracja do informacji: Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdów
Starostwo Powiatowe w Żaganiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na demontaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Żagańskiego, nabytych w drodze orzeczeń sądowych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
   
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. odbiór pojazdów przeznaczonych do demontażu,
  2. demontaż pojazdów,
  3. zapłata na rzecz Zamawiającego zryczałtowanego ekwiwalentu za zdemontowany pojazd.
    
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
   
 4. Wymagane dokumenty:
  1. formularz oferty - załącznik 1,
  2. oświadczenie  - załącznik 2,
  3. dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, jeżeli umocowanie nie wynika wprost z dokumentów. 
    
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., w zaklejonej kopercie z napisem „Demontaż pojazdów”, w Biurze Podawczym znajdującym się w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
   
 6. Kryterium wyboru:
  Najwyższa cena.
   
 7. Osoba uprawniona do kontaktu:
  Marzena Głowacz
  tel. 68 477 58 06
  e-mail: rk~@~powiatzaganski~.~pl
   
 8. Załączniki:
  1. formularz ofertowy,
  2. oświadczenie Oferenta,
  3. wzór umowy.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa