Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na cele składowe

20-11-2018 | drukuj

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na cele składowe
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na cele składowe. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żagańskiego nr 73.2018 z dnia 14.11.2018 r.
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na cele składowe
Lp.
Nr działki
powierzchnia
Położenie nieruchomości
Rodzaj zbycia
Czynsz dzierżawny w stosunku miesięcznym
1.
część działki nr 340/2 o pow. 1700 m2 (Grunt)
Borowina gm. Szprotawa, KW ZG1G/00034845/1
dzierżawa na cele składowe
0,42 zł/m2 + podatek VAT w wysokości 23%
2.
część działki 340/2 (wiata o pow. 122 m2 oznaczona nr ewidencyjnym budynku 415)
dzierżawa (wiata)
0,42 zł/m2 + podatek VAT w wysokości 23%
3.
część działki 340/2 (zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 465 m2, oznaczony nr ewidencyjnym budynku 414)
dzierżawa (budynku gospodarczego)
0,80 zł/m2 + podatek VAT w wysokości 23%
 
Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego sprzedaży w/w nieruchomości, umowa dzierżawy zostanie rozwiązana z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.
            Płatność : czynsz dzierżawny miesięczny będzie płatny z góry za dany miesiąc w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego
            Podatek od nieruchomości za dzierżawioną nieruchomość ponosi Dzierżawca.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa”, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny produkcji rolniczej.
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 
 
Wykaz wywieszono dnia 20.11.2018 r.
Wykaz zdjęto dnia ................................
Sporządziła: Barbara Jankowska
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa