Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

II sesja Rady Powiatu Żagańskiego

28-11-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: II sesja Rady Powiatu Żagańskiego
II sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie II sesji rady powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2012 – 2015.
 4. Podjęcie uchwały Nr II.1.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały Nr II.2.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 6. Podjęcie uchwały Nr II.3.2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Powiatu.
 7. Podjęcie uchwały Nr II.4.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
 8. Podjęcie uchwały Nr II.5.2018 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej.
 9. Podjęcie uchwały Nr II.6.2018 w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
 10. Podjęcie uchwały Nr II.7.2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Infrastruktury.
 11. Podjęcie uchwały Nr II.8.2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa Ochrony Środowiska.
 12. Podjęcie uchwały Nr II.9.2018 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały Nr II.10.2018 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu żagańskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 14. Podjęcie uchwały Nr II.11.2018 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Żagańskiego na lata 2018 – 2022.
 15. Podjęcie uchwały Nr II.12.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr II.18.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zasad ustalania diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 16. Wolne wnioski. 
 17. Zamknięcie obrad II sesji.
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
 /-/ Sebastian Galasiak
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa