Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu żagańskiego w roku 2019

31-12-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu żagańskiego w roku 2019
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu żagańskiego.
Nabór odbywa się według zasad określonych w uchwale Nr IX.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wielkość środków finansowych na dotacje celowe na ochronę zabytków w budżecie powiatu żagańskiego w roku 2019 wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji. 
Termin składania wniosków: od 2 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2019r.
 
Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
Informacji udziela: Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju
Irena Karolewska , tel. 68 477 79 16, e-mail: e-mail
 
 
Załączniki:
 • Uchwała Nr IX.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Wniosek o udzielenie dotacji udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu żagańskiego
 • Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa