Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

29-05-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35.2019
 
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 58/17
Oznaczenie nieruchomości
Położenie
Wartość nieruchomości
Cena nieruchomości
Przeznaczenie w MPZP
Nr księgi wieczystej
 
nr 58/31
pow. 0,0127 ha
Obręb Henryków gmina Szprotawa
1 100,00 zł
1 100,00 zł + obowiązujący podatek VAT
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W oparciu o zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” przedmiotowy teren posiada funkcję łąk i pastwisk.
ZG1G/00038139/6
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej nieruchomości.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.2018.2204 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
Wykaz wywieszono dnia 29.05.2019 r.
Wykaz zdjęto dnia ................................
Wykaz sporządziła: Barbara Jankowska
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa