Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykazy nieruchomości do oddania w najem na czas nieograniczony na rzecz dotychczasowych użytkowników tych lokali

16-09-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykazy nieruchomości do oddania w najem na czas nieograniczony na rzecz dotychczasowych użytkowników tych lokali
WYKAZ nieruchomości w skład, której wchodzą 3 samodzielne lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przeznaczone do oddania w najem na czas nieograniczony na rzecz dotychczasowych użytkowników tych lokali
 
 
 
Adres nieruchomości
Gryżyce 4
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00023482/7; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Gryżyce, obręb: nr 0008, arkusz mapy 1, działka nr 9/3o pow. 0,0958 ha.
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0958 ha w skład, której wchodzi m.in.3 samodzielne lokale
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana w skład, której wchodzi m.in.:
Lokal nr 1 składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. pokoju, kuchni, WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,02 m2. Do lokalu przynależna piwnica o łącznej powierzchni  2,42 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki. Lokal wyposażony w WC.
Lokal nr 2 składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. dwóch pokoi, kuchni, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 50,01 m². Do lokalu przynależne są pomieszczenia gospodarcze oraz piwnica łącznej powierzchni 50,76 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki.
Lokal nr 3 składający się z pomieszczeń położonych na I piętrze, tj. dwóch pokoi, kuchni, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,38 m². Do lokalu przynależne są pomieszczenia gospodarcze i piwnica o łącznej powierzchni 36,87 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki. Lokal wyposażony w WC
Opis lokali
Lokal nr 1 położony jest na parterze
Lokal nr 2 położony jest na parterze
Lokal nr 3 położony jest na I piętrze
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalni kruszywa i mieszkaniowych, obręb Gryżyce, gmina Żagań uchwalonego przez  Radę Gminy w Żaganiu Uchwałą nr X/62/07 z dnia 26 listopada 2007 r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest na cele – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.
Informacje o przeznaczeniu
Samodzielny lokal inny niż mieszkalny w przedmiotowej nieruchomości przeznaczony do oddania w najem na cele mieszkalne
Wysokość stawki czynszu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem lokalu według zasad określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Żagań obowiązujących na terenie gminy Żagań
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę 86,07 zł dla lokalu nr 1, 187,21 zł dla lokalu nr 2, 179,46 zł dla lokalu nr 3.
Termin wnoszenia opłat
Ustalony miesięczny czynsz płatny do 10 – dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe.
 
 
WYKAZ nieruchomości w skład, której wchodzą 6 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przeznaczone do oddania w najem na czas nieograniczony rzecz dotychczasowych użytkowników tych lokali
 
 
 
Adres nieruchomości
Gryżyce 6
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00023482/7; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Gryżyce, obręb: nr 0008, arkusz mapy 1, działka nr 9/13o pow. 0,0967 ha.
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0967 ha w skład, której wchodzi m.in.6 samodzielnych lokali
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana w skład, której wchodzi m.in.:
Lokal nr 1 składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. dwóch pokoi, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 44,76 m2.Lokal wyposażony w łazienkę. Lokal bez WC.
Lokal nr 2 składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj.  pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 30,84 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki.
Lokal nr 3 składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,04 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki.
Lokal nr 4 składający się z pomieszczeń położonych na I piętrze, tj. dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 56,47 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki.
Lokal nr 5 składający się z pomieszczeń położonych na I piętrze, tj. dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 35,80 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki.
Lokal nr 6 składający się z pomieszczeń położonych na I piętrze, tj. dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,90 m². Do lokalu przynależne są pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 7,83 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki.
Opis lokali
Lokal nr 1 położony jest na parterze
Lokal nr 2 położony jest na parterze
Lokal nr 3 położony jest na parterze
 
Lokal nr 4 położony jest na I piętrze
Lokal nr 5 położony jest na I piętrze
Lokal nr 6 położony jest na I piętrze
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalni kruszywa i mieszkaniowych, obręb Gryżyce, gmina Żagań uchwalonego przez  Radę Gminy w Żaganiu Uchwałą nr X/62/07 z dnia 26 listopada 2007 r przedmiotowa działka przeznaczona jest na cele – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.
Informacje o przeznaczeniu
Samodzielny lokal inny niż mieszkalny w przedmiotowej nieruchomości przeznaczony do oddania w najem na cele mieszkalne
Wysokość stawki czynszu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem lokalu według zasad określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Żagań obowiązujących na terenie gminy Żagań
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę 117,31 zł dla lokalu nr 1, 67,50 zł dla lokalu nr 2, 85,45 zł dla lokalu nr 3, 130,10 zł dla lokalu nr 4, 82,48 zł dla lokalu nr 5, 102,81 zł dla lokalu nr 6.
Termin wnoszenia opłat
Ustalony miesięczny czynsz płatny do 10 – dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa