Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

07-11-2019 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
WYKAZ zawierający opis nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców - Gryżyce nr 4, gm. Żagań, Gryżyce nr 6, gm. Żagań
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Starosty
 
WYKAZ
zawierający opis nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
 
Adres nieruchomości
Gryżyce nr 4, gm. Żagań
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00023482/7; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Gryżyce, obręb: nr 0008, arkusz mapy 1, działka nr 9/3 o pow. 0,0958 ha.
Stan nieruchomości
Własność. W udziale 1/1 właścicielem jest Skarbu Państwa
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0958 ha w skład, której wchodzi m.in. 3 samodzielne lokale mieszkalne wraz z przynależnościami
Opis nieruchomości/ lokali
Nieruchomość gruntowa zabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej w skład, której wchodzi m.in.:
Lokal nr 1 położony jest na parterze, składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. pokoju, kuchni, WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,02 m2. Do lokalu przynależna piwnica o powierzchni  2,42 m². Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 3744/22746
Lokal nr 2 położony jest na parterze, składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. dwóch pokoi, kuchni, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 50,01 m². Do lokalu przynależne są: piwnica o pow. użytkowej 11,49m2, 3 pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 6,85m2, 11,15 m2, 17,97m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 10077/22746
Lokal nr 3 położony jest na I piętrze, składający się z pomieszczeń położonych na I piętrze, tj. dwóch pokoi, kuchni, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,38 m². Do lokalu przynależne są: pomieszczenia gospodarcze o pow. użytkowej 3,38 m2 i piwnica o pow. 11,59 m2 oraz 2 pomieszczenia gospodarcze o pow. użytkowej 4,04 m2 i 17,86 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 8925/22746
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalni kruszywa i mieszkaniowych, obręb Gryżyce, gmina Żagań uchwalonego przez  Radę Gminy w Żaganiu Uchwałą nr X/62/07 z dnia 26 listopada 2007 r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest na cele – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.
Informacja o przeznaczeniu
Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na cele mieszkaniowe na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym
Cena nieruchomości tj. Wartość lokalu wraz z przynależnościami i udziałem w nieruchomości wspólnej
Lokal nr 1: 13 500,00 zł  (słownie: trzynaście tysięcy czterysta pięćset złotych)
Lokal nr 2: 21 500, 00 zł ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych)
Lokal nr 3: 22 500, 00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych)
Informacje dodatkowe
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.)  wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nie powinien być krótszy niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywieszono:      dnia 07.11.2019 r.
Wykaz zdjęto:                  dnia .....................
Wykaz sporządziła:         ANNA KUDYBA                                                
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Starosty
 
WYKAZ
zawierający opis nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
 
Adres nieruchomości
Gryżyce nr 6, gm. Żagań
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00023482/7; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Gryżyce, obręb: nr 0008, arkusz mapy 1, działka nr 9/13 o pow. 0,0967 ha.
Stan nieruchomości
Własność. W udziale 1/1 właścicielem jest Skarbu Państwa
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0967 ha w skład, której wchodzi m.in. 6 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami
Opis nieruchomości/ lokali
Nieruchomość gruntowa zabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej w skład, której wchodzi m.in.:
Lokal nr 1 składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. dwóch pokoi, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 44,76 m2. Lokal wyposażony w łazienkę. Lokal bez WC. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 4476/25464.
Lokal nr 2 składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj.  pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 30,84 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 3084/25464.
Lokal nr 3 składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,04 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 3904/25464.
Lokal nr 4 składający się z pomieszczeń położonych na I piętrze, tj. dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 56,47 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 5647/25464.
Lokal nr 5 składający się z pomieszczeń położonych na I piętrze, tj. dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 35,80 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 3580/25464.
Lokal nr 6 składający się z pomieszczeń położonych na I piętrze, tj. dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,90 m². Do lokalu przynależne są pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 7,83 m². Lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej i łazienki. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 4773/25464.
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalni kruszywa i mieszkaniowych, obręb Gryżyce, gmina Żagań uchwalonego przez  Radę Gminy w Żaganiu Uchwałą nr X/62/07 z dnia 26 listopada 2007 r przedmiotowa działka przeznaczona jest na cele – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.
Informacja o przeznaczeniu
Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na cele mieszkaniowe na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym
Cena nieruchomości tj. Wartość lokalu wraz z przynależnościami i udziałem w nieruchomości wspólnej
Lokal nr 1: 20 800,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych)
Lokal nr 2: 11 900, 00 zł ( słownie: jedenaście dziewięćset złotych)
Lokal nr 3: 15 000, 00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Lokal nr 4: 24 200, 00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych)
Lokal nr 5: 13 800, 00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych)
Lokal nr 6: 15 300, 00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych)
Informacje dodatkowe
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.)  wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nie powinien być krótszy niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywieszono:      dnia 07.11.2019 r.
Wykaz zdjęto:                  dnia .....................
Wykaz sporządziła:         ANNA KUDYBA                
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa