Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wyniki konkursu

27-11-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wyniki konkursu
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. na terenie powiatu żagańskiego.
W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs wpłynęły oferty:
 1. Cz. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. w Szprotawie, ul. Kościuszki 30, pok.1 (budynek Starostwa Powiatowego)
  1. Oferta nr 1 – Fundacja „Gołębie Serce” ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów
  2. Oferta Nr 2 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra
  3. Oferta Nr 3 - Fundacja Togatus Pro Bono ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
  4. Oferta Nr 4 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
 2. Cz. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.  w Iłowej ul. Żagańska 15 pok. 5 (budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu)
  1. Oferta Nr 5 - Fundacja „Gołębie Serce” ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów
  2. Oferta nr 6 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra 
Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. na terenie powiatu żagańskiego organizacjom pozarządowym, do realizacji zadania zostały wybrane oferty:
 
Oferta Nr 4 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” 
al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
 1. na realizację zleconego zadania administracji rządowej Cz. I. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. w Szprotawie, ul. Kościuszki 30, pok.1 (budynek Starostwa Powiatowego) udziela się dotacji z budżetu Powiatu Żagańskiego w wysokości: 63 030,00 zł  (w tym 2 970,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
Oferta Nr 6 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” 
al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
 1. na realizację  zleconego zadania administracji rządowej Cz. II. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.  w Iłowej ul. Żagańska 15 pok. 5 (budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu) udziela się dotacji z budżetu Powiatu Żagańskiego w wysokości: 63 030,00 zł  (w tym 2 970,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
Łączna kwota dotacji: 126 060,00 zł (w tym 5 940,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa