Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Przebudowa drogi powiatowej nr 1078F od km 17+200,00 do 19+835,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F od km 10+279,00 do 13+850

31-05-2010 | Autor: BFPiP | drukuj
 
Całkowity koszt kwalifikowany – 3360205,64 zł – 100%, kwota dofinansowania – 2856174,79 zł – 85 %, wkład własny – 504030,85 zł – 15%.
 
 
 
 
 
 
 
Całkowity koszt kwalifikowany – 4954548,54 zł – 100%, kwota dofinansowania – 3984447,93 zł – 80,42%, wkład własny – 970100,61 zł – 19,58%.
 
 
Projekty realizowane w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury drogowej.
Termin realizacji obu projektów od 23.12.2008 do 30.09.2009r.
Celem projektów jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności gospodarczej obszaru Powiatu Żagańskiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do: skrócenia czasu i wzrostu komfortu podróży, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów, spadku emisji toksycznych składników spalin, podniesienia płynności ruchu, zmniejszenia poziomu hałasu oraz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres prac obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego po uprzednim dostosowaniu istniejącej nawierzchni do potrzeb podbudowy. Obydwie drogi mają charakter regionalny i są umieszczone na mapie sieci dróg będącej załącznikiem do uchwały Komitetu Monitorującego LRPO na lata 2007-2013. Drogi łączą ważne ośrodki aktywności gospodarczej w południowej części województwa lubuskiego. Termin zakończenia prac zaplanowano na dzień 15 września 2009 r.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa