Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Budowa zespołu garaży przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu

31-05-2010 | drukuj
Projekt realizowany w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.
Termin realizacji projektu od 16.06.2008r. do 29.10.2010r.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych – 4000000 zł – 100%, kwota dofinansowania – 3400000 zł – 85%, wkład własny - 15% - 600000 zł.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Realizacja inwestycji przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu na miejsce zdarzenia (lokalizacja- przy obwodnicy miasta), ograniczenia skutków i strat wynikających z pożarów i katastrof ekologicznych.
W ramach realizacji projektu zostanie wybudowany zespól garaży przy Komendzie Straży Pożarnej w Żaganiu. Równolegle z budowa garaży będzie odbywać się realizacja inwestycji polegająca na budowie siedziby Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Zespół garaży będzie ściśle powiązany i umiejscowiony przy komendzie. Zakresem robót objęte jest wybudowanie budynku garażowego, wieży do suszenia węży, wykonanie zewnętrznych sieci elektrycznych i słaboprądowych, sieci sanitarnych i przyłącz: kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodociągowe.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa