Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie

31-05-2010 | Autor: BFPiP | drukuj
Projekt realizowany w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Termin realizacji projektu od 06.02.2008r. do 31.12.2009r.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych – 2369373 zł – 100%, kwota dofinansowania – 2013967,05 zł – 85%, wkład własny - 15% - 355405,95 zł.
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie. Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania kotłowni na środowisko do poziomu zgodnego ze standardami Unii Europejskiej, ograniczenia kosztów eksploatacji, poprawy stanu technicznego budynku, poprawy komfortu cieplnego uczniów i nauczycieli do poziomu zgodnego z ogólnie przyjętymi normami. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej oraz minimalizację zanieczyszczeń przedostających się do powietrza.
W ramach realizacji projektu będą wykonane prace termomodernizacyjne w budynku szkoły. Prace obejmą modernizację kotłowni koksowej na gazową, wymianę instalacji C.O., instalacje ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi wejściowych, wymianę dachu wraz z dociepleniem stropodachu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty budowlane wraz z niezbędnymi materiałami i urządzeniami. Kotłownia będzie oparta na gazie jako medium grzewczym. Zamontowany będzie kocioł kondensacyjny oraz bateria 5 kolektorów słonecznych, przeznaczonych do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W celu zabezpieczenia ciepłej wody użytkowej zainstalowane będą dwa pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej. Projekt budowlany zakłada powstanie trzech obiegów grzewczych sterowanych pompami obiegowymi. Całość regulowana będzie sterownikami pogodowymi i programowymi. Całość urządzeń stanowi technologiczną całość niezbędną do przeprowadzenia modernizacji.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa