Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

18-01-2013 | Autor: PSiF | drukuj
Ilustracja do informacji: Konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiło konkursy  na dofinansowanie następujących zadań:
 • Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” ,
 • Konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 rok
 • Konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.
 • Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego.
 • Konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego.
 • Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów
 • Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych
Zapraszamy organizacje z powiatu żagańskiego do zapoznania się z propozycjami Ministerstwa Sportu i Turystyki
Więcej informacji:  http://www.msport.gov.pl/aktualne-konkursy-ofert
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa