Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

„Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

07-02-2013 | Autor: PSiF | drukuj
Ilustracja do informacji: „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Partnerem projektu – Powiatem Nowosolskim, realizując projekt pn. „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” ogłasza nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Uprawnione do składania wniosków są lokalne organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego działające nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata na dzień złożenia wniosku. Mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nie przekraczającym obszaru jednego powiatu, mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.
Maksymalna kwota mikrodotacji o którą może ubiegać się organizacja wynosi do 10.000,00 zł. Wymagany jest wkład własny niefinansowy w wysokości co najmniej 7% wnioskowanej kwoty dotacji. Mikrodotacje w ramach PO FIO można przeznaczyć na:
 1. Realizację działań z zakresu jednego z priorytetów PO FIO, określonych w Zasadach rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012r., dostępnych na stronie www.pozytek.gov.pl;
 2. Na wydatki mieszczące się w ramach następujących kategorii: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.
Więcej informacji udzielają:
 1. Przemysław Maksymów – Koordynator projektu pod numerem tel. (68) 3888 431, wew. 21
 2. Marta Moskwa – Specjalista ds. projektów społecznych pod numerem tel. (68) 3888 431, wew. 24
oraz na stronie internetowej: www.WzgorzaDalkowskie.pl
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa