Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

28-01-2015 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w zakresie:
1. Pomocy społecznej – planowane wydatki 70 tysięcy złotych.
W ramach zadania wspierane będą oferty obejmujące w szczególności:
 •  zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych,
 •  poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie,
 •  wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej,
 •  rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- planowane wydatki 40 tysięcy złotych.
W ramach zadania wspierane będą oferty obejmujące w szczególności:
 •  podniesienie społecznej świadomości o znaczącej roli rodziny,
 •  wspieranie działań w obszarze pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,
 •  rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- planowane wydatki 60 tysięcy złotych.
W ramach zadania wspierane będą oferty obejmujące w szczególności:
 •  profilaktykę uniwersalną dzieci i młodzieży, rodziców,
 •  profilaktykę selektywną i wskazującą w miejscach o zwiększonym natężeniu na kontakt z narkotykami oraz dla osób z grupy ryzyka: ze środowisk  zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 •  leczenie, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną,
 •  organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – planowane wydatki 35 tysięcy złotych.
W ramach zadania wspierane będą oferty obejmujące w szczególności:
 •  wypracowanie skutecznych działań w zakresie zapobiegania inwalidztwu i innym dysfunkcjom organizmu,
 •  aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 6 lutego 2015r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.rops.lubuskie.pl
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa