Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Projekt „go NGO!”

Ilustracja do informacji: Projekt „go NGO!”
Projekt „go NGO!” wchodzi w fazę upowszechniającą. Obecnie przygotowujemy szkolenia w 12 powiatach lubuskiego. Chcemy pokazać i przekazać uczestnikom efekty, czyli gotowe standardy w 3 obszarach tematycznych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz współpracy NGO z samorządem. Kolejne ze szkoleń odbędą się w Żaganiu i w Żarach.
 
czytaj dalej ›

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Autor: Zarząd Powiatu Żagańskiego

Załączniki

Szkolenie dla NGO "Pozyskiwanie środków na działalność organizacji"

Ilustracja do informacji: Szkolenie dla NGO "Pozyskiwanie środków na działalność organizacji"
Fundacja Natura Polska przy współpracy z Łużycką Lokalną Grupą Rybacką zaprasza na interesujące szkolenie pn. "Pozyskiwanie środków na działalność organizacji". Odbędzie się ono w Lubsku przy ulicy Kanałowej w dniach 25-26 kwietnia (piątek-sobota) w godzinach 930-1630. Więcej o szkoleniu na stronie www.naturapolska.com
czytaj dalej ›

Bezpłatne narzędzie samooceny dla NGO

Ilustracja do informacji: Bezpłatne narzędzie samooceny dla NGO
Zachęcamy organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnego narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych, dostępnego w portalu ngo.pl. Stowarzyszenia i fundacje obowiązuje wiele przepisów określających obowiązki, terminy sprawozdawcze. A liderom i liderkom organizacji często trudno znaleźć czas na śledzenie ustaw. Dlatego przygotowano SPECJALNIE DLA NICH bezpłatną internetową aplikację www.standardy.ngo.pl, która pozwala szybko sprawdzić, czy w organizacji przestrzegane są przepisy oraz podpowiada, jakie sprawy formalne należy uporządkować.
Jak to działa?
czytaj dalej ›

Konkurs ASOS – edycja 2014: Realizacja projektów ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Ilustracja do informacji: Konkurs ASOS – edycja 2014: Realizacja projektów ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014Oferty należy składać do 19 lutego 2014.
W konkursie mogą wziąć udział:
czytaj dalej ›

Konkurs FIO 2014 ogłoszony!

Ilustracja do informacji: Konkurs FIO 2014 ogłoszony!
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Termin składania ofert od 7 lutego 2014r. do 7 marca 2014r.
W konkursie mogą wziąć udział:
czytaj dalej ›

Program „Równać Szanse 2014” – Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

Ilustracja do informacji: Program „Równać Szanse 2014” – Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
czytaj dalej ›

Szkolenie z zakresu rachunkowości jednostek non profit

Ilustracja do informacji: Szkolenie z zakresu rachunkowości jednostek non profit
Towarzystwo Integracji Społecznej organizuje bezpłatne szkolenie „Rachunkowość jednostek non profit” w ramach projektu L3 – Lubuskie Centrum Trzeciego Sektora i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie skierowane jest do członków lubuskich organizacji pozarządowych z organizacji działających na terenie województwa lubuskiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej i są beneficjentami projektu L3 – Lubuskie Centrum Trzeciego Sektora.
czytaj dalej ›

„Akcja 1%” – co trzeba zrobić, aby akcja 1% była jak najbardziej skuteczna?

Ilustracja do informacji: „Akcja 1%” – co trzeba zrobić, aby akcja 1% była jak najbardziej skuteczna?
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie „Skuteczna akcja 1%” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących pogłębić wiedzę z zakresu aspektów formalno – prawnych dotyczących pozyskiwania 1 % podatku dochodowego. Szkolenie przeznaczone jest dla jednostek z powiatów: nowosolskiego, krośnieńskiego, świebodzińskiego, wschowskiego,  zielonogórskiego, żarskiego, żagańskiego.
czytaj dalej ›

"go NGO"

Ilustracja do informacji: "go NGO"
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej rozpoczynają rekrutację organizacji, które chcą u siebie wdrożyć standardy wypracowane w ramach projektu „go NGO!”.
Proces rozpocznie się już w styczniu. Wypracowane standardy zostaną wdrożone w 10 lubuskich organizacjach pozarządowych. Nad całością procesu czuwać będą zewnętrzni mentorzy. Ciałem opiniującym będzie Komisja Certyfikacyjna. Jej członkowie zweryfikują stopień spełniania standardów i potwierdzą to przyznaniem organizacjom certyfikatu wraz z statuetką. Zapoczątkuje to długofalowy proces poprawy jakości funkcjonowania III sektora w lubuskim.
czytaj dalej ›
1 ... 4 5 6 7 8
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa