Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

„Akcja 1%” – co trzeba zrobić, aby akcja 1% była jak najbardziej skuteczna?

Ilustracja do informacji: „Akcja 1%” – co trzeba zrobić, aby akcja 1% była jak najbardziej skuteczna?
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie „Skuteczna akcja 1%” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących pogłębić wiedzę z zakresu aspektów formalno – prawnych dotyczących pozyskiwania 1 % podatku dochodowego. Szkolenie przeznaczone jest dla jednostek z powiatów: nowosolskiego, krośnieńskiego, świebodzińskiego, wschowskiego,  zielonogórskiego, żarskiego, żagańskiego.
czytaj dalej ›

"go NGO"

Ilustracja do informacji: "go NGO"
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej rozpoczynają rekrutację organizacji, które chcą u siebie wdrożyć standardy wypracowane w ramach projektu „go NGO!”.
Proces rozpocznie się już w styczniu. Wypracowane standardy zostaną wdrożone w 10 lubuskich organizacjach pozarządowych. Nad całością procesu czuwać będą zewnętrzni mentorzy. Ciałem opiniującym będzie Komisja Certyfikacyjna. Jej członkowie zweryfikują stopień spełniania standardów i potwierdzą to przyznaniem organizacjom certyfikatu wraz z statuetką. Zapoczątkuje to długofalowy proces poprawy jakości funkcjonowania III sektora w lubuskim.
czytaj dalej ›

Zaproszenie do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2014

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2014
Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/3/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się, co następuje:
czytaj dalej ›

Zielonogórski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na swoją stronę internetową: www.oweszg.spolecznelubuskie.pl

Ilustracja do informacji: Zielonogórski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na swoją stronę internetową: www.oweszg.spolecznelubuskie.pl
Na stronie m.in. informacje o ofercie ośrodka, jego działaniach, aktualnej rekrutacji do szkoleń, wizyt studyjnych, usług ekspertów z dziedziny prawa, marketingu, księgowości i biznesu społecznego, zaproszenia na seminaria, spotkania sieci podmiotów ekonomii społecznej, informacje o zespołach interdyscyplinarnych i o budowanych partnerstwach lokalnych.
czytaj dalej ›

"Opracowywanie kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego" - bezpłatne szkolenie – 27-28 listopada 2013 w Hotelu Qubus w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej 13.

Ilustracja do informacji: "Opracowywanie kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego" - bezpłatne szkolenie – 27-28 listopada 2013 w Hotelu Qubus w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej 13.
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP), Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) oraz Biuro Porad Obywatelskich (BPO) w Zielonej Górze organizują bezpłatne szkolenie skierowane do osób, którym bliski jest temat bezpłatnego poradnictwa oraz pomoc innym – w szczególności doradców, organizatorów poradnictwa oraz wolontariuszy.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Opracowywanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
czytaj dalej ›

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?

Ilustracja do informacji: Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?
Portal organizacji pozarządowych ngo.pl przygotował krótki, animowany film zatytułowany: "Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?". Film obala mit, że organizacje pozarządowe żyją z samych darowizn, i informuje, że mogą też legalnie zarabiać i przeznaczać zysk na cele statutowe. Nie wszystkie organizacje wiedzą, że mogą to robić, nie zawsze też wiedzą, jak zarabiać zgodnie z prawem.
czytaj dalej ›

Zaproszenie do konsultacji

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. Projekt uchwały wraz z folmularzem konsultacji można pobrać tutaj.
czytaj dalej ›

Zaproszenie Przedstawicieli NGO na konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Ilustracja do informacji: Zaproszenie Przedstawicieli NGO na konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
W związku z cyklem konsultacji prezentujących Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza wszystkich przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Województwa Lubuskiego do udziału w jednej z dwóch konferencji konsultujących treść zapisów przedmiotowego Programu. Spotkania zostały zaplanowane na 19 lipca 2013 r. w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Teatralnej 26, na godz. 11.00 oraz 22 lipca 2013 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (Sala Witrażowa), przy al. Niepodległości 15, godz. 09.30.
Zapraszamy wszystkie Organizacje Sektora Pozarządowego do aktywnego udziału w konsultacjach.
czytaj dalej ›

Nabór wniosków w ramach Programu Dożywiania Dzieci "Danone Podziel się Posiłkiem"

Ilustracja do informacji: Nabór wniosków w ramach Programu Dożywiania Dzieci "Danone Podziel się Posiłkiem"
Trwa nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem. Celem projektów będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinansowanie w wysokości do 7000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp.
czytaj dalej ›
1 ... 2 3 4 5 6 7 8
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa