Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca polsko-niemiecka

Konferencja „Poznaj swój powiat-transgraniczna promocja partnerów: Powiatu Żagańskiego i Powiatu Görlitz” 20 maja 2014 r.

Ilustracja do informacji: Konferencja „Poznaj swój powiat-transgraniczna promocja partnerów: Powiatu Żagańskiego i Powiatu Görlitz” 20 maja 2014 r.
Powiat Żagański oraz Powiat Görlitz współpracują ze sobą od kilku lat. Wspólnie zrealizowano wiele projektów w ramach transgranicznej współpracy partnerskiej. Ze względu na trwały i bliski kontakt wywiązała się potrzeba podsumowania owej współpracy.
czytaj dalej ›

„Polsko-Niemiecka promocja zdrowia”

Ilustracja do informacji: „Polsko-Niemiecka promocja zdrowia”
Sobota 24 maja 2014r. była dniem poświęconym na propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu żagańskiego oraz powiatu Gorlitz – partnera projektu pn.”Polsko-niemiecka promocja zdrowia” .
 
czytaj dalej ›

Współpraca polsko-niemiecka

Powiat Żagański współpracuje:

 • od roku 2002 z Powiatem Oberspreewald-Lausitz w Kraju Związkowym Brandenburgia,
 • od roku 2010 z Powiatem Görlitz w Wolnym Kraju Saksonia,
 • od roku 2010 z Powiatem Spree-Neiße oraz Döbern-Land w Powiecie Spree-Neiße,
Na przestrzeni tych lat zrealizowano wiele projektów o charakterze społecznym: turystycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz  sportowych.
 

Z Powiatem Oberspreewald-Lausitz  zrealizowano następujące projekty:

 1. Powiatowe Transgraniczne Targi Gospodarczo – Turystyczne
  Projekt współfinansowany był ze środków  Unii  Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr”. W kwietniu 2007 r.  w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego w Żaganiu 32 polskich i niemieckich wystawców zaprezentowało to, co dotychczas było nieznane - oryginalną, twórczość mieszkańców oraz nowe oferty turystyczne znad Sprewy i Bobru.
 2. „Polsko – Niemieckie spotkanie z piosenką turystyczną”
  W ramach realizacji projektu przeprowadzono konkurs muzyczny, w którym udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Powiatu Żagańskiego, Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz mieszkańcy partnerskiego powiatu Oberspreewald – Lausitz. Na estradzie swoje możliwości wokalne prezentowało 15 wykonawców.
 3. „Polsko-Niemieckie Spotkanie z Ekologią"
  W trakcie polsko - niemieckiej konferencji zorganizowanej w czerwcu 2009r. omawiano temat odnawialnych źródeł energii. W konferencji uczestniczyli goście z partnerskiego powiatu Oberspreewald-Lausitz; urzędnicy oraz przedstawiciele gmin niemieckich, przedstawiciele gmin powiatu żagańskiego oraz urzędnicy starostwa powiatowego. Eksperci z zakresu ekologii m.in. przedstawili prawne uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii obowiązujące w Unii Europejskiej. Konferencja to pierwsze działanie w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.  Kolejne działanie w projekcie to wyjazd studyjny do Niemiec, zrealizowany w lipcu 2009 roku podczas którego zapoznaliśmy się z przykładami wykorzystania energii odnawialnej.  
 4. „Poznajmy tradycje sąsiada”
  Celem projektu  było poznanie tradycji i obrzędów dożynkowych w rejonie przygranicznym po obu stronach Nysy Łużyckiej oraz poznanie współczesnego życia oraz kultury polskiej  i niemieckiej wsi. W projekcie uczestniczyły gospodynie wiejskie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gościeszowic, Cieciszowa, Nowej Jabłonej, Chotkowa oraz Małomic, które przyjęły delegację kobiet niemieckich. W październiku 2008 roku 44-osobowa delegacja pań z powiatu żagańskiego  uczestniczyła w festynie pn. „Fuchsjagd” zorganizowanej przez sołectwo Muckwar w partnerskim powiecie Oberspreewald-Lausitz. 
 5. Konferencja pn. „ Główne zagrożenia zdrowotne dzieci  w rejonie przygranicznym” oraz „Polsko-niemiecka konferencja - Choroby układu oddechowego u dzieci  w rejonie przygranicznym”.
  Konferencje skierowane były do polsko-niemieckiego środowiska medycznego  w rejonie przygranicznym  – lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, pielęgniarek, diagnostyków, laborantów.   Efektem projektów było wydanie broszury pokonferencyjnej w której na podstawie wygłoszonych referatów zaprezentowana została najnowsza wiedza  nt. chorób układu oddechowego dzieci w rejonie przygranicznym, w tym diagnostyka  i nowoczesne sposoby leczenia.

Z powiatem Görlitz zrealizowano następujące projekty:

Projekty współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013 FMP i projekty sieciowe Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz budżetu państwa.
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" i Euroregionu Neisse e.v. zrealizowano m.in:
 1. Projekt pn. „Wszystko, co piękne zatrzymaj w obiektywie”
  Celem konkursu było  wyłonienie prac fotograficznych promujących walory powiatu żagańskiego i powiatu Görlitz. Wspólne uczestnictwo  w konkursie doprowadziło do nawiązanie współpracy kulturalnej i turystycznej pomiędzy mieszkańcami powiatu żagańskiego i powiatu Görlitz. W konkursie wzięło udział  151 osób , a do oceny Jury przysłano 820 zdjęć. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały umieszczone w albumie pokonkursowym wydanym w ilości 1000 egz. oraz zostały zaprezentowane na wystawie, która gościła we wszystkich gminach obu partnerów projektu.
 2. Projekt „Obraz Jana Keplera w literaturze niemieckojęzycznej”.
  W ramach projektu wydana została książka o tym samym tytule rozpowszechniająca wśród mieszkańców pogranicza polskiego- niemieckiego postać Jana Keplera: wybitnego astronoma, matematyka, fizyka - zamieszkującego ostatnie dwa lata swojego  życia w Żaganiu. Książka dostępna jest w bibliotekach powiatu żagańskiego oraz powiatu Gorlitz. Podczas konferencji promującej wydawnictwo doszło do spotkania  pasjonatów nauki i historii z regionów obu partnerów projektu.
 3. Projekt pn. „Transgraniczne prezentacje przedsiębiorców i rzemieślników”
  W plenerowym spotkaniu w Żaganiu uczestniczyło 25 wystawców z powiatu Görlitz oraz z powiatu żagańskiego przedsiębiorcy i rzemieślnicy m.in. producenci wyrobów charakterystycznych dla obu regionów oraz wyrobów regionalnych. W ramach projektu opracowano i wydano 1000 sztuk  „Polsko-Niemieckiego  Przewodnika Lokalnego” prezentującego lokalne przedsiębiorstwa obu partnerów projektu - w tym wystawców.
 4. Polsko-niemiecka wystawa Produktów Tradycyjnych „Tradycja na start”
  W wystawie udział wzięło ponad 20 wystawców z powiatu żagańskiego i Powiatu Görlitz  pielęgnujących swoje dziedzictwo kulturalne poprzez przekazywanie tradycji stroju, śpiewu, obrzędów oraz  wyrobów kulinarnych.  W ramach projektu opracowywany jest i  zostanie wydany album pt. „Dzielmy się tradycją – polsko- niemiecki poradnik turystyczny”.
 5. „Turystyka na start”
  Celem projektu jest  promocja walorów turystycznych i kulturowych  obu powiatów oraz budowanie więzi pomiędzy ich mieszkańcami. W ramach projektu zorganizowany został spływ kajakowy rzeką Bóbr zakończony spotkaniem integracyjnym jego uczestników. Wykonanych zostanie również  29 tablic informacyjnych w wersji polsko-niemieckiej , które pomogą  polskim i niemieckim turystom w sprawnym poruszaniu się po szlakach turystycznych w powiecie żagańskim. Jako rezultat projektu został opracowany i będzie wydany polsko-niemiecki przewodnik turystyczny w nakładzie 1200 sztuk- zawierający aktualne informacje nt. atrakcji turystycznych  na obszarze partnerów projektu.
 6. Projekt  pn. „Polsko – Niemiecka promocja Powiatu Żagańskiego”.
  Projekt przewiduje zmianę szaty graficznej strony www.powiatzaganski.pl , przetłumaczenie strony internetowej na język niemiecki oraz angielski jak również uzupełnienie informacji o współpracy transgranicznej z partnerem z Niemiec. Informacje na stronie zostaną uaktualnione.
 7. „Powiat Żagański na dawnej karcie pocztowej”
  W ramach projektu wydano 1000 egz. publikacji prezentującej miejscowości powiatu żagańskiego oraz partnera projektu na dawnej karcie pocztowej. Skany kartek pocztowych posłużyły tez do przygotowania wystawy która prezentowana będzie w powiecie żagańskim i powiecie Gorlitz.

Ze związkiem gmin Döbern-Land zrealizowano projekt pn.

 
 1. „Polsko-Niemieckie Prezentacje Produktów Regionalnych”
  Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013 FMP i Projekty sieciowe Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz budżetu państwa. W czerwcu 2010 roku podczas dwudniowej plenerowej imprezy  targowej na żagańskim Rynku  można było  zapoznać się z bogatą ofertą lokalnych wyrobów z powiatu żagańskiego oraz niemieckiego partnera projektu. Projekt zakończył się spotkaniem integracyjnym wystawców oraz wydaniem po targowej publikacji prezentującej  wystawców oraz prezentującej walory turystyczne Powiatu żagańskiego oraz związku gmin Döbern-Land.

Z powiatem Spree-Neiße zrealizowano następujące projekty:

 
 1. Polsko-niemiecka spartakiada sportowa pracowników samorządowych 2011 i 2012
  Odbyły się 2 edycje projektu mającego ma na celu propagowanie i wzmocnienie transgranicznej współpracy pracowników samorządowych. O miano najlepszej drużyny w 11 konkurencjach sportowych rywalizowały trzyosobowe reprezentacje jednostek  samorządowych.
 2. Polsko – niemiecki turniej piłki siatkowej
  Celem projektu było wzmocnienie transgranicznej współpracy sportowej pomiędzy młodzieżą z Powiatu Żagańskiego oraz ze szkoły Oberstufenzentrum i Spree-Neisse w Forst. Podczas dwudniowych spotkań przeprowadzono turniej piłki siatkowej, w którym wzięło udział 12 zespołów z Polski i Niemiec, łącznie 80 osób. Realizacja projektu przyczyniła się do lepszego poznania młodzieży z obu krajów.
 3. Polsko – niemieckie lekkoatletyczne zawody młodzieżowe w roku 2010 i 2011
  Celem projektu była integracja młodzieży pochodzącej ze szkół Powiatu Żagańskiego i klubu sportowego z Cottbus podczas imprezy sportowej. Przeprowadzono zawody lekkoatletyczne na stadionie miejskim w Szprotawie, w których wzięło udział 152 osoby. Zawodnicy rywalizowali w 23 konkurencjach w kategorii dziewcząt i chłopców.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa