Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Wykaz pracowników

Wykaz pracowników Starostwa Powiatowego w Żaganiu

StarostaHenryk Janowicz

Wicestarosta - Marek Kopta

Etatowy Członek Zarządu - Maciej Boryna

Skarbnik Powiatu - Elżbieta Bielecka

Sekretarz - Iwona Hryniewiecka
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Głowacz Marzena Rzecznik Konsumentów
 
Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju
Borecka Elżbieta Inspektor
Karolewska Irena Inspektor
Gałązka Beata  Inspektor
Romanowska Anna Inspektor
   
Orman Anna Podinspektor
Świątek Henryka  Podinspektor
Gęsigóra Maciej Młodszy Referent
Dubielewska Beata  Pomoc administracyjna
Celiński Andrzej Konserwator-Zaopatrzeniowiec
Zajączkowska Renata Sprzątaczka
Raciborska Stanisława Sprzątaczka
Kudrawiec Elzbieta  Sprzątaczka
Mikula Wiesława Sprzątaczka
Polak Wiesława  Sprzątaczka
Matkowski Mirosław  Robotnik gospodarczy
Jęczmyk Edmund Robotnik gospodarczy
 
Wydział Finansowo- Budżetowy
Kozłowska Renata Naczelnik Wydziału
Pietraszkiewicz Maria Inspektor
Lewicz Agnieszka Podinspektor
Hryńczuk Bożena Podinspektor
Stefańska Adrianna Pomoc Administracyjna
Rohde Marta  Podinspektor
Pelc Zdzisława  Podinspektor
Nawrocka Izabela Pomoc administracyjna
Piotrowska Ewelina Podinspektor
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców z filią w Szprotawie
Krysztofiak Danuta Kierownik Referatu
Szefner Grażyna  Inspektor
Ziach Agnieszka Inspektor
Maciejewska Marzena  Inspektor
Agnieszka Zastriźna Podinspektor
Izdebska Magdalena Inspektor
Cechowska Marta Inspektor
Rodak Jerzy Inspektor
Szwed Paulina  Inspektor
Siwicki Grzegorz Podinspektor
Stempniewicz Marta  Podinspektor
Broszczuk Adam
Podinspektor
 
Referat Transportu i Dróg
Kościański Piotr  Kierownik Referatu
Nowakowska Marta  Z-ca Kierownika Referatu
Maziarz Stanisław Inspektor
Kozłowska Julita  Inspektor
Niemiec Rafał Referent
Marciniak Gabriela  Pomoc administracyjna
Kucab Stanisław Kierowca-Magazynier
Janowicz Krzysztof Robotnik gospodarczy-Kierowca
Lisiewicz Waldemar Robotnik gospodarczy-Kierowca
Wiech Piotr  Robotnik gospodarczy-Kierowca
Zarzycki Oskar  Robotnik gospodarczy-Kierowca
Specylak Dariusz Robotnik gospodarczy-Kierowca
Chabiniak Antoni Robotnik gospodarczy-Kierowca
Szuster Kamil Robotnik gospodarczy-Kierowca
Choro Maciej Robotnik gospodarczy
Piróg Waldemar Robotnik gospodarczy
 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
Pietraszkiewicz Piotr Naczelnik Wydziału
Opala Paweł Inspektor
Gmińska Renata Inspektor
Janik Rzepka Patrycja   Inspektor
Wierzbicki Mariusz Inspektor
Woźniak Radosław Inspektor
Kasprzak Wiesław Podinspektor
Rutkowska Joanna Młodszy Referent
   
 
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Cisek Michał Naczelnik Wydziału
Jabłońska Agnieszka  Inspektor
Sokołowska Kinga Inspektor
Falińska Fatima Podinspektor
Pytel Dorota  Podinspektor-Koordynator projektu kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim w ramach EFS
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Irska Anastazja Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału 
Chmielewska Barbara Z-ca Naczelnika Wydziału 
Pawłowicz Małgorzata Kierownik Referatu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Kudyba Anna Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości 
Wilkin Marzena  Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Biniecka Mirosława Inspektor
Sutuła Urszula Inspektor
Jankowska Barbara Inspektor
Kulikowska-Ciuba Maria Inspektor
Dworak Ewa Inspektor 
Nowak Agnieszka Inspektor
Chabiniak Daniel Podinspektor
Żywiecka Izabela Specjalista
Soppart Remigiusz  Podinspektor
Ganowska Anna Specjalista
Skrzeczkowski Damian Specjalita
Kuszlewska Małgorzata Specjalista
Zych Adrianna Pomoc administracyjna
Chabiniak Monika Specjalista
Śliwiński Krzysztof Pomoc administracyjna
 
Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Kryzysowego
Krzywicka Mirosława Kierownik Biura -Audytor
Słowik Agnieszka Kontroler- Inspektor
Matkowska Janina Pomoc Administracyjna
  
Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Środków Krajowych
Zapolska Katarzyna Inspektor ds. Funduszy Europejskich i Środków Krajowych
 
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Rodenko Magdalena Inspektor ds. Zamówień Publicznych
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Makowski Tomasz Informatyk
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa