Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Inwestycja drogowa w realizacji

22-04-2016 | drukuj
Ilustracja do informacji: Inwestycja drogowa w realizacji
Od 4 kwietnia 2016r. trwa realizacja inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w kilometrze 10+120 – 13+934 wraz z budową kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Brzeźnica”.
Zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej w Gminie Brzeźnica realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2016). Wykonawcą zadania jest firma „Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” Sp. z o. o., a nadzór inwestorski pełni firma „SKALA Biuro Projektów i Nadzorów Daniel Sadowski”.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 3,814 km od centrum miejscowości Brzeźnica do granicy powiatu żagańskiego w kierunku Zielonej Góry, wykonanie chodnika na długości 1,24 km, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, parking przy Urzędzie Gminy, kładkę dla pieszych nad rzeką Brzeźnica oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1073F.
Całkowita wartość zadania wynosi 3.118.942,24 zł.
Źródła finansowania:
- 1.559.471,00 zł – kwota dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- 1.559.471,24 zł – wkład finansowy Powiatu Żagańskiego oraz partnerów zadania: Gminy Brzeźnica oraz Gminy Iłowa.
Termin zakończenia robót ustalono na wrzesień 2016r.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa