Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1065F

Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1065F
W dniu 23 marca br. Henryk Janowicz – Starosta Żagań, Marek Kopta - Wicestarosta Żagański oraz Elżbieta Bielecka - Skarbnik Powiatu podpisali umowę z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1065F”. Inwestycja będzie realizowana w  ramach programu wieloletniego pod nazwa „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury”. Całkowita wartość zadania wynosi 3 501 099,18 zł, z czego  dofinansowanie 1 516 562 zł.
czytaj dalej ›

Zrealizowane inwestycje drogowe Powiatu Żagańskiego dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w perspektywie finansowej 2008 – 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Ilustracja do informacji: Zrealizowane inwestycje drogowe Powiatu Żagańskiego dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w perspektywie finansowej 2008 – 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F (ul. Kolejowa) w miejscowości Szprotawa” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Droga relacji Szprotawa – Kartowice - Witków. Przebudowany odcinek drogi o długości 625,5 m - ulica Kolejowa w miejscowości Szprotawa. Wykonanie m.in. chodników z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 1079 m, wjazdów na posesje, przebudowa odwodnienia (kanalizacji i rowu przydrożnego), zagospodarowanie zielenią. Całkowita wartość zadania 1.021.001,94 zł, dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  510.500,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – październik 2009 r. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Szprotawa.
 2.  „Przebudowa ulic Konopnickiej i Bema w Żaganiu” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Droga powiatowa nr 4502F i 4508F w Żaganiu. Przebudowany odcinek drogi o długości 1180,12 m. Wykonanie m.in. nowej nawierzchni ulic,  poszerzenie chodnika na ul. Bema oraz nowe przejścia dla pieszych, nowe stanowiska postojowe na ul. Konopnickiej. Całkowita wartość zadania 1.032.543,32 zł, dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  516.271,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – sierpień 2010 r. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Żagań o statusie miejskim.
 3.  „Przebudowa ulic: Bolesławiecka i Chrobrego w Żaganiu” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Droga powiatowa nr 1075F w Żaganiu. Przebudowany odcinek drogi o długości 1591 m. Wykonanie m.in. poszerzenia, nowej nawierzchni, chodników i zjazdów do posesji. Całkowita wartość zadania 1.982.367,34 zł, dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  991.183,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – sierpień 2011 r. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Żagań o statusie miejskim.
 4.  „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F i 1063F w miejscowości Rudawica” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Droga relacji Rudawica - Pruszków. Inwestycja była realizowana w dwóch etapach, ze względu na rozszerzenie zakresu inwestycji w wyniku oszczędności po przetargowych. Przebudowany odcinek drogi o długości 3211 m w miejscowości Rudawica i Pruszków. Poszerzenie drogi do 5,5 - 6 m. Wykonanie m.in. nowej nawierzchni, chodnika, zatok autobusowych, zjazdów na prywatne posesje, barier ochronnych. Całkowita wartość zadania 3.439.688,00 zł, dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  749.983,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – listopad 2012 r. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Żagań.
 5.  „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F i 1063F w miejscowości Rudawica od km 2+300,00 do 2+777,00 – etap III” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Droga relacji Pruszków - Lubiechów. Przedsięwzięcie było kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w 2012 roku. Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1063F o długości 477 m w miejscowości  Pruszków do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1042F. Poszerzenie drogi do 5,5. Wykonanie m.in. nowej nawierzchni, zainstalowanie oznakowania pionowego i poziomego. Całkowita wartość zadania 584.315,00 zł, dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  292.157,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – grudzień 2013 r. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Żagań.
 6.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+934 – 16+170 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami nr 1070F i nr 1048F” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Droga relacji Brzeźnica – Karczówka. Przebudowany odcinek drogi o długości 2236 m. Poszerzenie drogi do 5,5 m. Wykonanie m.in. placu manewrowego przy cmentarzu, ronda z wysepką w centrum miejscowości, chodników oraz parkingów przy kościele, szkole i cmentarzu. Całkowita wartość zadania 2.444.023,00 zł, dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  1.222.0011,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – czerwiec 2014 r. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Brzeźnica.
 7. „Przebudowa ulicy Ciszowskiej i 3-go Maja zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nr 1062F i 1063F w miejscowości Szprotawa” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Droga relacji Szprotawa – Śliwnik.  Przebudowany odcinek drogi o długości 979,78 m. Wykonanie m.in. nowej nawierzchni drogi i zjazdów publicznych, chodnika, zatoki autobusowej, sieci kanalizacji deszczowej, nowej sieci oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość zadania 2.902.787,11 zł, dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  1.451.393,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2015 r. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Szprotawa.
 8. „Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1082F od km 8+726 do km 10+896 relacji Iłowa Żagańska - Czyżówek” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Droga relacji Iłowa - Czyżówek. Przebudowany odcinek drogi o długości 2170 m. Wykonanie m.in. nowej nawierzchni drogi i zjazdów na posesje, korekta wysokościowa poboczy, odwodnienie powierzchniowe nawierzchni drogi poprzez zapewnienie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Całkowita wartość zadania 557.498,30 zł, dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  278.749,00 zł. Termin zakończenia inwestycji – październik 2015 r. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Iłowa.
czytaj dalej ›

Inwestycja drogowa w realizacji

Ilustracja do informacji: Inwestycja drogowa w realizacji
Od 4 kwietnia 2016r. trwa realizacja inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w kilometrze 10+120 – 13+934 wraz z budową kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Brzeźnica”.
czytaj dalej ›

Podpisanie umowy na inwestycję drogową w powiecie

Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na inwestycję drogową w powiecie
W dniu 22 marca br. Henryk Janowicz - Starosta Żagański, Marek Kopta - Wicestarosta oraz Elżbieta Bielecka - Skarbnik Powiatu podpisali umowę z Wojewodą Władysławem Dajczakiem na realizację zadnia w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach programu w roku 2016 zostanie zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071 F w km 10+120 – 13+934 wraz z budową kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Brzeźnica”. Całkowita wartość zadania 5 105 778 zł, z czego  dofinansowanie 2 552 889 zł. Program jest kontynuacją realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który realizowany był w latach 2008-2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło foto: www.lubuskie.uw.gov.pl
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa