Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wydłużony termin składania ofert

03-03-2017 | Autor: UM Szprotawa | drukuj
Ilustracja do informacji: Wydłużony termin składania ofert
14 marca br. to czas jaki gmina wydłużyła na złożenie ofert przebudowy dawnego budynku klasztoru Magdalenek. Przy wsparciu środków unijnych powstanie w Szprotawie Centrum Aktywności Społecznej.
 
 
 
 
 
 
Od początku lutego br. gmina prowadzi postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”.
Liczne zainteresowanie i pytania potencjalnych wykonawców spowodowały zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wydłużenie terminu składania ofert, który upływa 14 marca br. 
Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych według harmonogramu rzeczowo-finansowego ma rozpocząć się 31 marca br.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie Centrum Aktywności Społecznej, które będzie miejscem spełniającym jednocześnie kilka funkcji (tj. społecznych, gospodarczych turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych). 
W wyremontowanym budynku będzie można poznać historię Szprotawy i okolic, napić się kawy, a także uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT. 
Więcej informacji na temat prowadzonego postępowania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie: 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa