Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” nabiera tempa

05-04-2017 | Autor: D.Pytel | drukuj
Ilustracja do informacji: Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” nabiera tempa
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” realizowany przez Powiat Żagański w partnerstwie z firmami: Profi Biznes Group w Szczecinie oraz Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wlkp. wchodzi w kolejny etap.
 
 
Do tej pory zrealizowane zostały następujące kursy i szkolenia, w których udział wzięło 50 uczniów ze szkół objętych wsparciem:
 •  Szkolenie Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji
 •  Szkolenie transport i spedycja krajowa/międzynarodowa z certyfikatem
 •  Kurs kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 •  Kurs elektroenergetyczny
W trakcie realizacji są:
 •  Kurs prawa jazdy
 •  Kurs operator wózków widłowych
 •  Kurs kelnerski 1 stopnia
w których udział bierze łącznie 60 osób.
 
 
[Kurs kelnerski I stopnia- uczniowie ZSP w Iłowej]
 
Kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne w ramach projektu dostosowane są do kierunków kształcenia i mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów. Zakres szkoleń i kursów wykracza poza standardowy program nauczania szkół oraz dostosowany jest do potrzeb rynku pracy, zwiększając szanse uczniów na zdobycie zatrudnienia w przyszłości. W kolejnych etapach realizacji projektu taką formą wsparcia objęci zostaną również nauczyciele kształcenia zawodowego. Organizacją oraz nadzorem nad prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem w/w działań zajmuje się jeden z partnerów - Profi Biznes Group w Szczecinie.
Ważnym elementem tego projektu jest również modernizacja bazy dydaktycznej czyli inwestycje w specjalistyczny sprzęt i tworzenie nowoczesnych pracowni. W związku z powyższym rozpoczęto już procedurę zakupu, dzięki czemu do końca czerwca br. doposażonych zostanie 25 pracowni szkolnych. Każda szkoła biorąca udział w projekcie (tj. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej) uzyska sprzęt, który pozwoli uczniom nabyć specjalistyczne umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków w zakładzie pracy.

Wraz z nadejściem wakacji uczniowie będą mogli skorzystać ze wsparcia w formie staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców. Działanie to obejmie w okresie trwania projektu łącznie 386 uczniów i 8 nauczycieli kształcenia zawodowego. Zaangażowanie w proces kształcenia lokalnych przedsiębiorców pozwoli na wyposażenie uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach i odpowiadającą potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Realizacją tego zadania zajmie się Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp., która z początkiem kwietnia br. otworzyła na teranie miasta Żagań swój nowy oddział. Mieści się on w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15 w pokoju nr 5. W uroczystym otwarciu nowego oddziału (które miało miejsce we wtorek 4 kwietnia) udział wzięli m.in. Prezes ZIPH – Jerzy Korolewicz, Wicestarosta Powiatu Żagańskiego – Marek Kopta przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i inni. Oddział prowadzony będzie przez osobę zatrudnioną w ramach projektu – Panią Kamilę Szmigielską. Fakt, że opiekun staży/praktyk będzie na miejscu bez wątpienia korzystnie wpłynie na sprawną realizację powyższych działań.
 
[zdjęcie udostępnione przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp]
 
 
Kolejnym naszym celem jest zbudowanie sieci profesjonalnego lokalnego doradztwa zawodowego m.in. poprzez wdrożenie w szkołach systemu diagnozy uczniów pod katem ich predyspozycji zawodowych. Dlatego też w najbliższym czasie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudniony zostanie doradca – konsultant mający pieczę nad doradcami zatrudnionymi w szkołach.
 
 
 
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa