Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Miliony na szkolnictwo zawodowe w powiecie żagańskim

12-05-2017 | Autor: M.Gesigóra/M.Boryna | drukuj
Ilustracja do informacji: Miliony na szkolnictwo zawodowe w powiecie żagańskim
Pod znakiem zakupów i szkoleń mijają kolejne miesiące projektu prowadzonego przez Powiat Żagański pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żagańskim”. W maju br. uczniowie z Technikum Handlowego oraz Logistycznego przy ZSP w Żaganiu szkolili się z zakresu prawa celnego oraz negocjacji zakupowych i zarządzania dostawą. Zespół Szkól Technicznych i Licealnych z Żagania wzbogacił się o nowoczesny sprzęt m.in. do pracowni układów elektronicznych, którego łączna wartość to 75 tys. zł! Sprzęt posłuży uczniom do praktycznej nauki zawodu i zastąpi starsze wyeksploatowane modele.
 
Projekt modernizacji szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żagańskim to szeroka oferta kursów zawodowych i szkoleń specjalistycznych. Dostosowane są one do kierunków kształcenia i mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów. Zakres szkoleń i kursów wykracza poza standardowy program nauczania szkół oraz dostosowany jest do potrzeb rynku pracy, zwiększając szanse uczniów na zdobycie zatrudnienia w przyszłości. W kolejnych etapach realizacji projektu taką formą wsparcia objęci zostaną również nauczyciele kształcenia zawodowego. Organizacją oraz nadzorem nad prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem ww. działań zajmuje się jeden z partnerów – „Profi Biznes Group” ze Szczecina.
Ważnym elementem tego projektu jest również modernizacja bazy dydaktycznej, czyli inwestycje w specjalistyczny sprzęt i tworzenie nowoczesnych pracowni. W związku z powyższym rozpoczęto już procedurę zakupu, dzięki czemu do końca czerwca br. doposażonych zostanie 25 pracowni szkolnych. Każda szkoła biorąca udział w projekcie (tj. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej) uzyska sprzęt, który pozwoli uczniom nabyć specjalistyczne umiejętności w warunkach zbliżonych do tych, które panują w zakładach pracy. Rola szkolnictwa zawodowego w ostatnich latach była w naszym kraju niedoceniana - mówi starosta żagański Henryk Janowicz. Obecnie na rynku pracy usilnie poszukiwani są fachowcy z branży zawodowej. Chcemy, aby absolwenci naszych szkół byli przygotowani na wysokim poziomie do wyzwań związanych z podjęciem przyszłej pracy.

 
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa