Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Powiecie Żagańskim

01-09-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Powiecie Żagańskim
Ważny element  projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” stanowi doradztwo zawodowe, którego ogólnym celem jest realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół na poziomie lokalnym.  W ramach zadania uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie w formie  doradztwa zawodowego połączonego z coachingiem oraz szkoleniami przygotowującymi ich do wejścia na rynek pracy. Ogromną rolę odgrywać tu będą zatrudnieni w szkołach (od czerwca br.) doradcy zawodowi oraz odpowiedzialny za funkcjonowanie całego doradztwa w powiecie doradca – konsultant.
 
 
 
W dniu 29 sierpnia 2017 r. w sali narad Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu odbyło się III spotkanie w ramach sieci doradców edukacyjno – zawodowych, na które zaproszeni zostali przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem.
 
Tematyka spotkania obejmowała:
 •  Prelekcje pt. „Budowanie zespołu - fundamentalny element pracy z grupą”,
 •  Omówienie planów OTK oraz zajęć grupowych i indywidualnych przewidzianych do realizacji na rok 2017/2018,
 •  Wymianę myśli, doświadczeń, pomysłów.
Pierwszą część spotkania poprowadził doradca - konsultant Marta Olszewska-Walasek, która skupiła się na potrzebie integracji młodzieży szkolnej w kontekście prowadzenia zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego. Podczas drugiej części spotkania omówione zostały plany pracy szkolnych doradców zawodowych na rok 2017/2018 ze szczególnym uwzględnieniem OTK.
We wrześniu br. zaplanowano przeprowadzenie badania IPD dla łącznej grupy 400 osób. Jego celem jest dokonanie oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowościowych  każdego ucznia do wykonywania poszczególnych zawodów, planowania ścieżki kariery oraz rozwijania jego mocnych stron.
 
Doradcy edukacyjno-zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” podczas spotkania sieci doradców edukacyjno – zawodowych.
 
 
 
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowe 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa