Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Pierwsze spotkanie sieci instytucji

20-09-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: Pierwsze spotkanie sieci instytucji
W dniu 18.09.2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu o godzinie 9:00, odbyło się pierwsze spotkanie sieci instytucji pt. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów". Spotkanie zorganizowano w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".
 
 
 
Adresatami spotkania byli przedstawiciele pracodawców ( m.in. Silgan Metal Packaging w Szprotawie, Banku PKO oddział 1 w Szprotawie, Urzędu Skarbowego w Żaganiu, "Kadrew" Usług Stolarskich w Tomaszowie), Poradni – Psychologiczno Pedagogicznej oraz dyrektorzy szkół.
 
Podczas spotkania:
 • Omówiono główne założenia projektu „Modernizacja kształcenia zawodowegow Powiecie Żagańskim” w kontekście poradnictwa zawodowego.
 • Odbyła się prelekcja pt. „Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca”.
 • Zaprezentowano oferty edukacyjne, osiągnięcia i sukcesy szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zakończyło się dyskusją oraz wstępnymi deklaracjami nawiązania ścisłej współpracy między pracodawcami a szkołami.
 
 
 
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projektyrealizowane poza formułą ZIT.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa