Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Szkolenie sieci doradców edukacyjno - zawodowych

09-10-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: Szkolenie sieci doradców edukacyjno - zawodowych
W dniach 28-29.09.2017 roku w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu odbyło się szkolenie „Ekspert Doradztwa Zawodowego” zorganizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.
Adresatami szkolenia byli szkolni doradcy zawodowi oraz kadra pedagogiczna ze szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem, a także doradca – konsultant z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu. 
 
Zajęcia poprowadziła Pani Agnieszka Ciereszko z Akademii Werbinaru. Podczas szkolenia uczestnicy szlifowali umiejętności prowadzenia rozmowy doradczej oraz zajęć grupowych, każdy uczestnik otrzymał potężną dawkę inspiracji, narzędzi oraz sposobów pracy z klientami. Wraz z certyfikatami kursanci otrzymali pakiet narzędzi diagnostycznych, opracowane ćwiczenia i zadania do pracy grupowej i indywidualnej.
 
 
Program szkolenia obejmował:
Dzień 1 / Indywidualne doradztwo zawodowe:
 •  Bilans zasobów i odkrywanie predyspozycji zawodowych – obszary do pracy z uczniem
 •  Rozmowa doradcza – etapy, szanse, zagrożenia – symulacja i praca z filmem
 •  Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie kariery
 •  Najciekawsze zadania i ćwiczenia w indywidualnym doradztwie zawodowym
 •  Tworzenie Indywidualnego Planu Działania
 •  Elementy coachingu w poradnictwie kariery
Dzień 2 / Grupowe doradztwo zawodowe:
 •  Diagnoza potrzeb i ewaluacja efektów – obszary do pracy
 •  Etapy procesu szkoleniowego – etapy, szanse, zagrożenia przerwa kawowa
 •  Sytuacje trudne w pracy warsztatowej doradcy zawodowego
 •  Narzędzia doradcze i informacyjne w pracy z grupą
 •  Skuteczne metody warsztatowe, przykłady najciekawszych ćwiczeń i scenariuszy
 •  Elementy coachingu grupowego w poradnictwie kariery młodzieży
   
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projektyrealizowane poza formułą ZIT.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa