Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Konferencja lokalna pt. „Absolwent na rynku pracy”

10-10-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: Konferencja lokalna pt. „Absolwent na rynku pracy”
Mając na celu prezentację nowoczesnych rozwiązań związanych z doradztwem zawodowym oraz aktywizacją zawodową młodzieży, a także integracje osób zainteresowanych poradnictwem edukacyjno – zawodowym, Starostwo Powiatowe w Żaganiu przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żaganiu zorganizowało konferencje pt. „Absolwent na rynku pracy”.
 
 
Konferencja odbyła się 04.10.2017r. o godzinie 9:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu  i  została zorganizowana w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Powiatu Żagańskiego – Henryk Janowicz, a uczestniczyli w niej m.in.: lokalni pracodawcy, przedstawiciele instytucji, doradcy zawodowi i pedagodzy szkolni ze szkół znajdujących się w Powiecie Żagańskim oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem.
 
Program przebiegu konferencji:
9:00-9:30 Rejestracja.
9:30-9:50 Powitanie gości, otwarcie konferencji: Starosta Powiatu Żagańskiego, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
9:50-10:10 Panelista 1 – Klaudia Dolata, Kompetencje kandydatów poszukiwane dzisiaj na rynku pracy.
10:10-10:30 Panelista 2 – Małgorzata Kaczmarczyk, Wsparcie absolwenta na rynku pracy.
10:30-10:50 Panelista 3 – Tomasz Śmidoda, Perspektywa Human Resources Management
 
W doradztwie zawodowym:
10:50-11:10 Przerwa kawowa.
11:10-11:30 Panelista 4 – Anita Ratomska, Ścieżka kariery w służbach mundurowych.
11:30-11:50 Panelista 5 – Dorota Brzezińska - Sadło, Pośrednictwo pracy dla młodzieży.
11:50-12:10 Panelista 6 – Katarzyna Grzywaczyk, Możliwości podnoszenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych.
12:10-12:30 Dyskusja i zamknięcie konferencji
 
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projektyrealizowane poza formułą ZIT
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa