Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Konferencja lokalna pt. „Absolwent na rynku pracy”

Ilustracja do informacji: Konferencja lokalna pt. „Absolwent na rynku pracy”
Mając na celu prezentację nowoczesnych rozwiązań związanych z doradztwem zawodowym oraz aktywizacją zawodową młodzieży, a także integracje osób zainteresowanych poradnictwem edukacyjno – zawodowym, Starostwo Powiatowe w Żaganiu przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żaganiu zorganizowało konferencje pt. „Absolwent na rynku pracy”.
 
 
czytaj dalej ›

Szkolenie sieci doradców edukacyjno - zawodowych

Ilustracja do informacji: Szkolenie sieci doradców edukacyjno - zawodowych
W dniach 28-29.09.2017 roku w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu odbyło się szkolenie „Ekspert Doradztwa Zawodowego” zorganizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.
Adresatami szkolenia byli szkolni doradcy zawodowi oraz kadra pedagogiczna ze szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem, a także doradca – konsultant z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu. 
 
czytaj dalej ›

Pierwsze spotkanie sieci instytucji

Ilustracja do informacji: Pierwsze spotkanie sieci instytucji
W dniu 18.09.2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu o godzinie 9:00, odbyło się pierwsze spotkanie sieci instytucji pt. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów". Spotkanie zorganizowano w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".
 
 
 
czytaj dalej ›

Kursy i szkolenia uczniów w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”

Ilustracja do informacji: Kursy i szkolenia uczniów w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”
Ideą projektu jest wsparcie uczniów placówek oświatowych związanych ze szkolnictwem zawodowym w Powiecie Żagańskim. Dlatego też w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnikom projektu zaproponowano wachlarz kursów i szkoleń, mających na celu podniesienie ich kompetencji, kwalifikacji i umiejętności. Do tej pory zrealizowano m.in.:
 
 
 
czytaj dalej ›

Miliony na szkolnictwo zawodowe w powiecie żagańskim

Ilustracja do informacji: Miliony na szkolnictwo zawodowe w powiecie żagańskim
Pod znakiem zakupów i szkoleń mijają kolejne miesiące projektu prowadzonego przez Powiat Żagański pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żagańskim”. W maju br. uczniowie z Technikum Handlowego oraz Logistycznego przy ZSP w Żaganiu szkolili się z zakresu prawa celnego oraz negocjacji zakupowych i zarządzania dostawą. Zespół Szkól Technicznych i Licealnych z Żagania wzbogacił się o nowoczesny sprzęt m.in. do pracowni układów elektronicznych, którego łączna wartość to 75 tys. zł! Sprzęt posłuży uczniom do praktycznej nauki zawodu i zastąpi starsze wyeksploatowane modele.
 
czytaj dalej ›

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” nabiera tempa

Ilustracja do informacji: Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” nabiera tempa
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” realizowany przez Powiat Żagański w partnerstwie z firmami: Profi Biznes Group w Szczecinie oraz Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wlkp. wchodzi w kolejny etap.
 
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy do składania ofert

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do składania ofert
Część I, II, III, IV, V – Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.1.1. Doskonalenie kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
czytaj dalej ›

Stawiamy na szkolnictwo zawodowe

Ilustracja do informacji: Stawiamy na szkolnictwo zawodowe
W powiecie żagańskim rozpoczęto realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
"Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Projekt jest realizowany przez Powiat Żagański jako lidera w partnerstwie z firmami: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska oraz Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wielkopolskim.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Projektem zostaną objęte cztery szkoły na terenie powiatu tj.:
 
czytaj dalej ›
1 2
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa