Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "„Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”

Fundusze z PROW dla Powiatu Żagańskiego

01-06-2016 | drukuj
Ilustracja do informacji: Fundusze z PROW dla Powiatu Żagańskiego
W dniu 25 maja 2016r. Samorząd Województwa Lubuskiego zawarł z Powiatem Żagańskim umowę o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”. Planowany koszt całkowity inwestycji - 4.151.268,83 zł, koszty kwalifikowalne - 3.843.306,17 zł, kwota dofinansowania - 2.445.495,00 zł tj. 63,63 % planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to kwiecień 2018r.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem planowanej operacji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej miejscowości Bożnów przyczyniająca się do poprawy lokalnego rozwoju, a w tym warunków mieszkania na obszarach wiejskich. Cel będzie zrealizowany poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 3666 m, budowie chodników oraz nowej nawierzchni na odcinku 780m (koszt niekwalifikowalny). Droga jest bardzo ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej powiatu ze względu na swoją funkcję, ponieważ łączy drogę krajową nr 12 z drogą wojewódzką nr  296. Planowana do przebudowy droga biegnie wzdłuż miejscowości, przy której usytuowane są budynki użyteczności publicznej, między innymi kościół, świetlica, biblioteka, zespół szklono - przedszkolny.
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa