Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "„Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”

Tablica informacyjna

Autor: A.Slipaczek-Jurek

Fundusze z PROW dla Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Fundusze z PROW dla Powiatu Żagańskiego
W dniu 25 maja 2016r. Samorząd Województwa Lubuskiego zawarł z Powiatem Żagańskim umowę o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”. Planowany koszt całkowity inwestycji - 4.151.268,83 zł, koszty kwalifikowalne - 3.843.306,17 zł, kwota dofinansowania - 2.445.495,00 zł tj. 63,63 % planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to kwiecień 2018r.
czytaj dalej ›

Dofinansowanie na drogę

Ilustracja do informacji: Dofinansowanie na drogę
Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiat Żagański uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji drogowej pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów". Celem planowanej operacji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej miejscowości Bożnów przyczyniająca się do poprawy lokalnego rozwoju, a w tym warunków mieszkania na obszarach wiejskich. Przebudowana droga połączy drogę krajową nr 12 z droga wojewódzką 296 co wpłynie na jakość infrastruktury komunikacyjnej powiatu. Podpisanie umowy na dotację nastąpi 25 maja br.
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa