Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Wędrujemy po Powiecie Żagańskim

Wizja w zespole zamkowym w Witkowie

29-03-2017 | Autor: M.Boryna | drukuj
Ilustracja do informacji: Wizja w zespole zamkowym w Witkowie
W dniu 27 marca br. powołana przez starostę żagańskiego Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków dokonała planowej wizji zespołu zamkowego w Witkowie w gminie Szprotawa, znanego także jako stanica rycerska z wieżą mieszkalną. Wybór obiektu nie był przypadkowy. Od kilkunastu lat to rzadkie wiejskie późnośredniowieczne założenie mieszkalno-obronne pozostawało niezagospodarowane i ulegało stopniowej dewastacji. 
 
 
Członkami Grupy są pracownicy starostwa oraz przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a przewodniczy jej Maciej Boryna, członek Zarządu Powiatu Żagańskiego. Podczas wizji obecny był nowy właściciel obiektu. Wymienione służby w ramach swoich kompetencji kontrolują stan zabytku, a wyniki wizji zostaną ujęte w zbiorczym protokole przedkładanym staroście. Działania Grupy mają wspierać merytorycznie właścicieli zabytków w kwestiach ich właściwego zabezpieczenia i utrzymania – deklaruje starosta żagański Henryk Janowicz.
Zespół zaprojektowano na niewielkiej wyspie (ok. 12 a) w rozlewisku Młynówki, na której wzniesiono: zamek (wieża), mury obronne, fortyfikacje ziemne i oficynę.  Dostęp do warowni zapewnia obecnie ziemna grobla. Trójkondygnacyjną i podpiwniczoną wieżę zbudowano na ruszcie dębowym, na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach ok. 11 x 11 m. Jako budulec zastosowano kamień polny uzupełniony cegłą. Budowlę przykryto czterospadowym dachem gontowym. Jej najstarsze części miałyby powstać na przełomie XIV/XV w. Do 1. piętra wchodzi się zewnętrznymi schodami. Wieża była wielokrotnie przebudowywana i remontowana, ostatnio w latach 70. XX w.
W średniowieczu miejscowość podlegała kasztelanii żagańskiej, od poł. XIII w. wchodzącej w skład księstwa głogowskiego. Uwarunkowane żądaniami i ambicjami spadkobierców postępujące rozdrobnienie dzielnicowe nie ominęło tegoż księstwa. Jan, jeden z synów Henryka VIII Wróbla, upodobał sobie ziemię żagańską, którą próbował zawładnąć na pocz. XV w. W rezultacie doprowadził w 1413 r. do wydzielenia dla siebie księstwa żagańskiego. Witków stał przy jego wschodniej granicy, umocnionej trzema rzędami rowów i wałów (Wały Śląskie), naprzeciw księstwa głogowskiego. Stąd przypuszczenie, że zamek w Witkowie mógł stanowić część systemu obrony granicy księstwa. W 1420 i 1467 r. oba księstwa były w stanie wojny. Nie zachowały się jednak informacje o bezpośrednim udziale w walkach witkowskiej warowni.
Na 2017 rok Grupa przewidziała jeszcze wizje na trzech zabytkach w powiecie żagańskim, tj. pałac w Suchej Dolnej, zamek w Janowcu i wieża ratuszowa w Żaganiu
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć (24)

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa