Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Wędrujemy po Powiecie Żagańskim

Będzie remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym

18-07-2017 | Autor: M.Boryna | drukuj
Ilustracja do informacji: Będzie remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym
Zarząd Powiatu Żagańskiego w lipcu br. ogłosił przetarg na remont wieży kościoła poewangelickiego we wsi Leszno Dolne (gm. Szprotawa). Od końca II wojny światowej nieużytkowana świątynia sukcesywnie popadała w ruinę. Do dnia dzisiejszego z zabytku zachowały się jedynie dolne partie murów obwodowych i poważnie uszkodzona wieża. Na jej remont powiat pozyskał środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 322.874,00 zł - informuje starosta żagański Henryk Janowicz.
Poewangelicki kościół jest jednym z dwóch w niewielkim Lesznie Dolnym. Zbudowano go w latach 1786-1787 za zgodą kamery głogowskiej, poprzedzonej królewskim przyzwoleniem. Proponowane wcześniej potencjalne lokalizacje wymieniały sąsiednie Leszno Górne i Bobrowice. Pierwszym pastorem ustanowiono Gottlieba Emmericha pochodzącego z Trzebienia. Do parafii poza Lesznem Dolnym włączono okoliczne gminy wiejskie: Leszno Górne, Bobrowice i Sieraków, a później także gminę Szprotawka.
Mury obwodowe korpusu nawowego wzniesiono z cegły pełnej. Wyższe partie zbudowano w konstrukcji słupowo-ramowej wypełnionej fachami z cegły. Całość była przykryta dwuspadowym dachem. W 1833 roku ówczesny monarcha pruski Fryderyk Wilhelm III podarował kościołowi żeliwny krzyż, który po pozłoceniu ze składek parafian zamontowano na dachu świątyni. Wieżę dostawiono dopiero w 1914 roku. Jako ciekawostkę należy wymienić, że w 1813 roku, a więc w czasach wojen napoleońskich, francuska administracja wojskowa urządziła sobie w kościele na dwa miesiące kancelarię. Jak wspomina kronika, skromne co prawda wyposażenie świątyni zostało wtedy przez okupanta zniszczone bądź zrabowane.
Celem zaplanowanych obecnie robót jest zabezpieczenie obiektu (wieży) przed dalszą degradacją. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków pod nr L-441/A.
Przy staroście żagańskim od początku br. działa Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków. Jej członkami są wyznaczeni pracownicy starostwa oraz przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a przewodniczy jej Maciej Boryna, członek Zarządu Powiatu Żagańskiego. Powiat każdego roku przyznaje dotacje na prace przy obiektach zabytkowych.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa