Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Związek Młodzieży Wiejskiej w woj. Lubuskim - partner projektów

Forum Liderów Obszarów Wiejskich - informacja na stronie partnera projektu

W dniach 23 czerwca Związek Młodzieży Wiejskiej wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował szkolenie pn. „Forum Liderów Obszarów Wiejskich”. Projekt „Forum Liderów Obszarów Wiejskich” jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży z obszarów wiejskich. Poprzez aktywny udział w Forum młodzi ludzie zdobędą wiedzę oraz umiejętności przydatne w działalności społecznej. Dostrzegalny jest odpływ młodych, wykształconych i aktywnych ludzi z terenów wiejskich. Występuje potrzeba, podnoszona w wielu publikacjach naukowych, strategiach i raportach (np. Raport Młodzi 2011, Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego) aktywizacji młodzieży z obszarów wiejskich, z jednoczesnym pokazaniem korzyści jakie niesie podjęcie i prowadzenie działalności (społecznej, gospodarczej) w środowisku lokalnym. Konieczne jest wyrównywanie szans rozwojowych młodzieży z terenów wiejskich, z rówieśnikami zamieszkałymi w miastach. Głównym celem jest dostarczenie wiedzy na temat partnerstwa międzysektorowego, jakie korzyści może przynieść, przy zaangażowaniu podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki. Operacja jest realizowana w wyniku konkursu dla Partnerów KSOW, na wybór operacji realizowanych w 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.
 
 
czytaj dalej ›

„Młodzi Producenci Rolni” - informacja na stronie partnera projektu

Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.
 
 
W dniu 9 lutego 2018 roku odbyło się wydarzenie Młodzi Producenci Rolni, połączenie olimpiady wiedzy rolniczej oraz konferencji związanej z tematyka wiejską. 
 
Celem projektu było wzbogacenie umiejętności zawodowych młodych producentów rolnych a jednocześnie pogłębianie wiedzy i doświadczenia przychylając się przy tym do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa oraz zasobów środowiska naturalnego. Operacja miała na celu również rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzenie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy jak również promowanie polityki rozwoju terenów wiejskich i możliwości finansowych jakie stwarza społeczeństwu wiejskiemu w zakresie rozwoju terenów, które zamieszkują.
Do głównych obszarów tematycznych olimpiady należały: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, fundusze europejskie oraz BHP w rolnictwie. Uprawa jęczmienia browarnego, spożycie mięsa na mieszkańca w Polsce, złota reguła finansowa, rozstawa rzędów przy siewie pszenicy ozimej, rasy bydła, świń, owiec, kur i koni to jedynie niektóre zagadnienia, z którymi zmierzyli się uczestnicy finału.
W finale wojewódzkim uczestniczyli uczniowie Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z województwa lubuskiego. Etap pisemny pozwolił na wyłonienie dziesiątki najlepszych, którzy zmierzyli się z pytaniami przed komisją i zgromadzoną publicznością. W atmosferze przyjacielskiej rywalizacji wyłonionych laureatów etapu wojewódzkiego.
Laureatami finału wojewódzkiego, którzy będą reprezentowali nasz region na finale krajowym olimpiady, zostali:
 1. Michał Kijewski
 2. Paweł Muster
 3. Tomasz Musiał
 Gratulujemy uczestnikom!
 
Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się jako partner na portalu http:ksow.pl
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa