Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Zapoznaj się ze wszystkimi komunikatami, przeczytaj do końca

Zmiana sposobu zasad przy rejestracji pojazdów i kierowców

Prosimy czytać do końca

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w drodze o bezpieczeństwo pracowników i osób korzystających z usług urzędu udostępniamy Państwu możliwość elektronicznej rezerwacji terminu i godziny wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców.
 
Osoby które zamierzają dokonać czynności rejestracji pojazdu, wymiany dowodu rejestracyjnego lub innej czynności w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców zachęcamy do elektronicznej rezerwacji terminu i godziny wizyty w Referacie dostępnej na stronie www.powiatzaganski.pl w dziale "Zarejestruj się".
Jednocześnie informujemy, że dla osób, które nie mogą dokonać rezerwacji elektronicznej nadal pozostaje możliwość zgłoszenia telefonicznego pod dotychczasowym nr telefonu 68 477 79 04 codziennie w godzinach pracy Starostwa.
 
Przypominamy, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce można ponadto dokonać za pomocą platformy e-PUAP - adres skrytki: /d0l805xocs/skrytka lub wchodząc na stronę www.obywatel.gov.pl w zakładce Kierowcy i Pojazdy / Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online), a także składając wniosek w okienku Biura Podawczego, przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu, pok. nr 18 lub przesyłając pocztą na adres urzędu: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
 
 

Zmiany w obsłudze interesantów

Prosimy czytać do końca

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników, informujemy o wprowadzeniu zmian w obsłudze interesantów w następujących wydziałach i referatach:
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców w Żaganiu z filią w Szprotawie:
 
Osoba która zamierza dokonać czynności rejestracji pojazdu, wymiany dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu lub innej czynności zobowiązana jest:
 1. Dokonać elektronicznego zgłoszenia chęci dokonania w/w czynności na stronie www.powiatzaganski.pl, wybierając rodzaj sprawy i okienko, w którym interesant załatwi sprawę.
 2. Opłatę można uiścić na miejscu kartą płatniczą.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Żaganiu z filią w Szprotawie:
 1. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

  Ewidencja Gruntów i Budynków:
  Żagań: tel. 68 477 58 04, e-mail: ewidencja@powiatzaganski.pl
  Szprotawa: tel. 68 376 39 32, e-mail: ewidencja.sz@powiatzaganski.pl

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  Żagań: tel. 68 477 58 07, 68 477 58 02, e-mail: osrodek.z@powiatzaganski.pl
  Szprotawa: tel. 68 376 38 37, e-mail:  geo@powiatzaganski.pl

  Referat Nieruchomości:
  Tel. 68 477 58 03, 68 452 82 17, e-mail: nieruchomosci@powiatzaganski.pl
   
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lub e-mail na wskazany we wniosku adres. 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Żaganiu  z filią w Szprotawie:
 1. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

  Budownictwo:
  Żagań: tel.: 68 477 58 01, e-mail: budownictwo@powiatzaganski.pl
  Szprotawa: tel.: 68 376 38 36, email: budownictwo.sz@powiatzaganski.pl

  Ochrona Środowiska:
  Tel. 68 477 79 13,  e-mail: srodowisko@powiatzaganski.pl

  Sprawy związane z leśnictwem
  Tel. 733 006 645, e-mail: lesnik@powiatzaganski.pl
   
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lub e-mail na wskazany we wniosku adres.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
 1. We wszystkich sprawach konsumenckich prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
  Tel. 68 477 58 06, e-mail: rk@powiatzaganski.pl
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lun e-mail na wskazany we wniosku adres.
Zmiany mają charakter profilaktyczny i mogą ulec zmianie, będziemy o tym informować na bieżąco.
 
Kasa
 
Informujemy, że z dniem 17.03.2020 r. Kasa w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, przy ul. Dworcowej 39 zostaje zamknięta. Natomiast z dniem 01.04.2020 r. ulega likwidacji o czym wcześniej informowaliśmy tutaj. Opłaty komunikacyjne i geodezyjne można uiszczać kartą płatniczą w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Pozostałe opłaty prosimy uiszczać na konto Powiatu, numer
95 1020 5402 0000 0202 0336 8032
 
 

Zawieszenie posiedzeń Składów Orzekających

Na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bez udziału strony (bez badania) jeżeli uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą.

Odwołane porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Proszę czytać do końca

 
DO ODWOŁANIA ZAWIESZA SIĘ UDZIELANIE PORAD OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
 
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o zgłaszanie potrzeby skorzystania z porad dyżurujących prawników na adresy e-mail:
 
 
w formie wniosku, który znajduje się poniżej.
 
Dyżurujący prawnik po uzyskaniu wniosku nawiąże kontakt telefoniczny Wnioskodawcą
 
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.
 
W tym celu należy zgłosić potrzebę skorzystania z porady dyżurującego prawnika pod nr tel.:
 • 68 470 99 76 - prawnicy obsługujący punkt w Żaganiu
 • 515 856 516 - prawnicy obsługujący punkty w Iłowej i Szprotawie
 
Dyżurujący prawnik nawiąże kontakt telefoniczny z Wnioskodawcą.
 
 

Załączniki

Zmiany w dyżurach aptek

Sytuacja może się zmienić wraz ze zmieniającą się sytuacją przebiegu epidemii.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa