Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości powiatu żagańskiego wyznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej

13-04-2017 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości powiatu żagańskiego wyznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej
Załącznik nr 1 do uchwały nr  246..2017
Zarządu Powiatu Żagańskiego  z dnia 12 kwietnia 2017 r.
 
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 
WYZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 
w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
 
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Nr, pow. działki
KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
przestrzennego
Cena
Nieruchomości
w zł
1
Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona w Obrębie Wilkowiska gmina Iłowa. Posiada dostęp do drogi publicznej.
Ukształtowanie działki uniemożliwia racjonalne jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości.
Działka nr 30/4 o pow. 147 m2 ma funkcjonalny związek tylko z jedną nieruchomością tj działką nr 63/1 i przyczyni się do poprawy jej zagospodarowania jako nieruchomości przyległej. Działka będąca przedmiotem zbycia nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania
W obrębie uzbrojenia:  sieć energetyczna, wodociągowa.
30/4
0,0147 ha
ZG1G/00043304/2
Brak obciążeń i zobowiązań.
 
Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka stanowi drogę lokalną
1 480,00zł
Do której zostanie doliczony podatek Vat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz koszty przygotowania do sprzedaży
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywieszono: dnia 13.04.2017 r.
Wykaz zdjęto              :         dnia .....................
Wykaz sporządziła  : Anna Kudyba                                                        
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa