Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego wyznaczonych do zbycia

07-08-2017 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego wyznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego wyznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Miasto Szprotawa dz. 321/254, 321/255
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 275.2017
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
WYZNACZONEJ DO ZBYCIA
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Wartość nieruchomości
1
Obręb 0002  miasta Szprotawa, ul. Koszarowa
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca użytek Bp jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zbliżona kształtem do prostokąta umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość znajduje się w obrębie uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką granitową
321/254 o pow. 0,4615 ha
 
KW ZG1G/00036886/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
W stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu
Brak innych obciążeń i zobowiązań.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 działka położona jest w strefie o funkcji mieszkaniowo-usługowej
Wartość
-  131 700,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.2016.2147 z późn.zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Wykaz wywieszono:      dnia 07.08.2017
Wykaz zdjęto:                dnia .....................
Wykaz sporządziła:         Anna Kudyba
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 274.2017
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
WYZNACZONEJ DO ZBYCIA
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Wartość nieruchomości
 
Obręb 0002  miasta Szprotawa, ul. Koszarowa
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca użytek Bp jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zbliżona kształtem do prostokąta.
Nieruchomość znajduje się w obrębie uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką granitową
321/255 o pow. 0,0375 ha
 
KW ZG1G/00036886/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
W stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu
Brak innych obciążeń i zobowiązań.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 działka położona jest w strefie o funkcji mieszkaniowo-usługowej
Wartość
-  11 800,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.2016.2147 z późn.zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Wykaz wywieszono:      dnia 07.08.2017 r.
Wykaz zdjęto:                dnia .....................
Wykaz sporządziła:       Anna Kudyba
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa