Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Ogłoszenie Starosty Żagańsiego

04-01-2018 | Autor: Starosta Żagański | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Starosty Żagańsiego
o zakończeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:
Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.
 
 
Na podstawie z art. 24a ust. 8 z dnia 17 maja1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 t.j. ze zm.) Starosta Żagański informuje, że projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków był wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających swoje nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe na obszarze niżej wymienionych obrębów:
Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie w terminie: od 6.11.2017 do 9.11.2017 roku , oraz od 13.11.2017 do 27.11.2017 roku w godzinach od 9 do 14 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu filia w Szprotawie ul. Kościuszki 30, pokój nr 4 na I piętrze
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie terminu o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy dane objęte modernizacją , zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 wymienionej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych na adres: Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Żagański rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty złożone po terminie 30 dni od ogłoszenia będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.
 
Starosta Żagański
Henryk Janowicz
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa