Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Zawiadomienie o VI sesji Rady Powiatu Żagańskiego

02-04-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o VI sesji Rady Powiatu Żagańskiego
VI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VI sesji rady powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IV.2019 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 lutego 2019 roku.
 4. Przyjęcie protokołu Nr V.2019 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 1 marca 2019 roku.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Żagańskim za 2018 rok.
 6. Informacja z realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Żaganiu w 2018 roku.
 7. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Żagańskim i funkcjonowaniu PUP w Żaganiu 
 8. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały Nr VI.1.2019 w sprawie zmian budżetu.
 10. Podjęcie uchwały Nr VI.2.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 11. Podjęcie uchwały Nr VI.3.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 12. Podjęcie uchwały Nr VI.4.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 13. Podjęcie uchwały Nr VI.5.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chotkowie, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 14. Podjęcie uchwały Nr VI.6.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 15. Podjęcie uchwały Nr VI.7.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Brzeźnica.
 16. Podjęcie uchwały Nr VI.8.2019 w sprawie powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2019 – 2021.
 17. Podjęcie uchwały Nr VI.9.2019 w sprawie przyjęcie Programu profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019 – 2021.
 18. Podjęcie uchwały Nr VI.10.2019 w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w budynkach i gruntach oddanych w trwały zarząd, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
 19. Wolne wnioski. 
 20. Zamknięcie obrad VI sesji.
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
 /-/ Sebastian Galasiak 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa